Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дре - Намерени са 60 думи от търсенето
бре - част.Диал. При обръщение или вместо обръщение - за изразяване на фамилиарност, пренебрежение, ирония.
яре - мн. ярета, ср. Малкото на коза; козле. // прил. ярешки, ярешка, ярешко, мн. ярешки. Ярешка кожа. От стара коза яре. Разг. Опитен, ...
дреб - дребта, само ед., ж. Дребни остатъци, отпадъци след развлачване на лен, вълна, памук и др
адрес - мн. адреси, (два) адреса.1. Надпис на писмо, колетна пратка, телеграма и под., чрез който се посочва местонахождението на получате...
дреха - мн. дрехи, ж. 1. Ушита от плат или от кожа вещ, която служи за обличане; облекло. Облечи си дрехите, да не стоиш гол. 2. Разг. Сам...
дрейф - дрейфът, дрейфа, само ед., м. Ненасочено движение на плаващо тяло според посоката на вятъра или течението. Кораб на дрейф.
дремя - дремеш, мин. св. дрямах и дремах, мин. прич. дрямал и дремал, несв. 1. Намирам се в полусънно състояние, спя леко, за кратко време...
едрея - едрееш, мин. св. едрях, мин. прич. едрял, несв. Ставам по-едър, по-голям; наедрявам.
ядрен - ядрена, ядрено, мн. ядрени, прил. 1.Който се отнася до ядро. 2. Който е свързан с процесите, ставащи в атомното ядро, и с изучава...
дрелка - мн. дрелки, ж. Вид инструмент, ръчен или електрически, за пробиване на дупки.
дремна - дремнеш, мин. св. дремнах, мин. прич. дремнал, св. — вж. дрямвам.
дренаж - обикн. ед. Спец. 1. В строителството — съоръжение за отводняване, за регулиране на подпочвени води. 2. В медицината — изтегляне на...
мъдрея - мъдрееш, мин. св. мъдрях, мин. прич. мъдрял, несв. Ставам мъдър.
мъдрец - мн. мъдреци, м. Човек, който притежава голяма мъдрост, знание и опит.
дребен - дребна, дребно, мн. дребни, прил. 1. Който е малък по размери; ситен, нисък. Дребен човек. 2. Разг. Който е малък по възраст. Дреб...
древен - древна, древно, мн. древни, прил. Който се отнася към древността; старинен. Древни хора. Древна история. Древна мъдрост.
адресат - мн. адресати.Лице, до което се адресира; получател.
дребнав - дребнава, дребнаво, мн. дребнави, прил. 1. Който придава голямо значение на дреболии; тесногръд, ограничен. Дребнав човек. Дребнав...
дрезгав - дрезгава, дрезгаво, мн. дрезгави, прил. Който издава неясен, хриплив звук. Дрезгав глас. Дрезгав кларинет. // същ. дрезгавост, дре...
дрезина - мн. дрезини, ж. Вагонетка, която се движи по релси механично или с мотор и с която се прекарват хора и материали (обикн. на близки...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: