Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

до---- - Намерени са 43 думи от търсенето
досада - само ед. Чувство на неудовлетворение, отегчение, скука. Обхваща ме досада. // прил. досаден, досадна, досадно, мн. досадни. Досадн...
доайен - мн. доайени, м. Най-старият от група, колегия и др., който обикн. е и с най-висш ранг. Доайен на отбора. Доайен на представителств...
добави - добавиш, мин. св. добавих, мин. прич. добавил, св. — вж. добавям.
доведа - доведеш, мин. св. доведох, мин. прич. довел, св. — вж. довеждам.
довека - нареч. Завинаги, вечно (до края на живота ми или до края на света). Ще живеем заедно довека.
доилка - мн. доилки, ж. Уред за механично доене на животни.
докажа - докажеш, мин. св. доказах, мин. прич. доказал, св. — вж. доказвам.
докато - съюз. 1. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за време, чието действие се извършва едновременно с действието на гла...
докача - докачиш, мин. св. докачих, мин. прич. докачил, св. — вж. докачам.
доклад - мн. доклади, (два) доклада, м. 1. Публично излагане на мнение по определен научен, политически и др. проблем. Доклади от сесията з...
докога - нареч. и съюз. В пряк или косвен въпрос — при питане за крайния момент на прекратяване на действието; до кой момент. Докога ще чак...
докрай - нареч. До някакъв предел, до някаква граница в пространството или във времето. Ще се боря докрай. Градът докрай беше покрит със см...
долазя - долазиш, мин. св. долазих, мин. прич. долазил, св. — вж. долазвам.
долина - мн. долини, ж. Вдлъбната, тясна и дълга земна повърхност по течението на река между хълмове, планини. Долината на река Вит. // при...
доложа - доложиш, мин. св. доложих, мин. прич. доложил, св. — вж. долагам.
донеса - донесеш, мин. св. донесох, мин. прич. донесъл, св. — вж. донасям.
досадя - досадиш, мин. св. досадих, мин. прич. досадил, св. — вж. досаждам.
досега - нареч. До момента на говорене или на извършване на нещо. Досега не бях чувала такава глупост.
дотежа - дотежиш, мин. св. дотежах, мин. прич. дотежал, св. — вж. дотежавам.
дотука - нареч. Дотук.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: