Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дка - Намерени са 67 думи от търсенето
ока - мн. оки, ж. Остар. Мярка за тежина, равна на 1225 или 1283 грама.
яка - мн. яки, ж. Част от дреха, която е прикрепена към вратната извивка или е продължение на реверите. Плетена яка. Бяла яка. Шал яка. ...
ядка - мн. ядки, ж. 1. Вътрешност на черупчест плод. Бадемова ядка. 2.Жлези в месо, които имат зърновидна форма. 3.Прен. Най-важното, същ...
будка - мн. будки.1. Павилион или малко помещение за продажба на вестници, книги и дребни стоки.2. Малка постройка за дежурен служещ (поли...
водка - мн. водки, ж.1. Само ед. Силна руска алкохолна напитка, която се приготвя от ръж, картофи, ечемик.2. Порция от тази напитка.
лодка - мн. лодки, ж. 1. Малък плавателен съд за близки разстояния, каран с помощта на гребла, платна или мотор. Моторна лодка. Спасителна...
цедка - мн. цедки, ж. Приспособление за цедене с форма на сито, с мрежесто дъно.
гледка - мн. гледки, ж.1. Това, което се открива пред погледа при гледане от високо или на което се спира погледът. Каква гледка само има о...
грудка - мн. грудки, ж.Твърдо, кълбовидно надебеление по корените на някои растения.// прил. грудков, грудкова, грудково, мн. грудкови. Гру...
лодкар - лодкарят, лодкаря, мн. лодкари, м. Лице, което като занятие кара лодка. // прил. лодкарски, лодкарска, лодкарско, мн. лодкарски.
сладка - мн. сладки, ж. Обикн. мн. Малък, обикн. тестен сладкиш; курабия, паста. За сватбата направиха няколко вида сладки.
сводка - сводки, ж. Документ, който дава сведения в някаква област. Според полицейската сводка днес са извършени 10 кражби.
снадка - мн. снадки, ж. 1. Парче, с което се снажда. 2. Мястото на снаждане.
беседка - мн. беседки.Кръгла дървена постройка в градина или парк, покрита само отгоре за почивка и разговори.
блудкав - блудкава, блудкаво, мн. блудкави, прил.1. За питие — което няма никакъв вкус.2. Прен. Който е лишен от дълбочина; повърхностен, пр...
догадка - мн. догадки, ж. Досещане за нещо, за което нямам сигурни доказателства; предположение. Не знам със сигурност, а само мога да правя...
загадка - мн. загадки, ж. 1. Нещо неясно, нераз-крито, необяснено или необяснимо. Нейното появяване в града беше за мене загадка. Загадките ...
извадка - мн. извадки, ж. Извлечение, част от документ, от текст. Правя извадки.
съседка - мн. съседки, ж. Жена съсед.
находка - мн. находки, ж. 1. Нещо намерено. Исторически находки. 2. Прен. Нещо много подходящо, сполучливо. Главният герой в романа е интере...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: