Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дей - Намерени са 60 думи от търсенето
самодейка - мн. самодейки, ж. Жена самодеец.
действувам - действуваш, несв. Действам.
задействам - задействаш, несв. и св. 1. Какво. Привеждам в действие механизъм и под. Ръчката трябва да задейства колелото. 2. Започвам да дейст...
издействам - издействаш, св.; какво. Успявам да постигна, да уредя нещо трудно да стане чрез ходене, срещи, настояване. Издействах си по-голяма...
съдействам - съдействаш, несв.; на кого. Оказвам съдействие. Той ми съдейства да получа тази работа.
съдействие - мн. съдействия, ср. Подкрепа, помощ, поддръжка; сътрудничество. Полицията разчита на съдействие от страна на гражданите.
злодейство - мн. злодейства, ср. Жестока постъпка, престъпление, придружено с жестокост. Върши злодейства над жени.
подействам - подействаш, св.; на какво/на кого. Започвам да действам; въздействам, повлиявам.
бездействам - бездействаш.Стоя, без да проявявам дейност; не работя, нищо не правя.
въздействам - въздействаш, несв.Оказвам въздействие. Въздействам на психиката му.
злодействам - злодействаш, несв. Върша злодеяния.
въздействие - мн. въздействия, ср.Действие с цел упражняване на влияние или за постигане на резултат, промяна. Изпадам под въздействието на музи...
самодейност - самодейността, само ед., ж. 1. Дейност на самодеен състав. Художествена самодейност. 2. Прен. Пренебр. Неумела самоинициатива, изл...
чародейство - мн. чародейства, ср. 1. Магия, вълшебство. 2. Въздействие на нещо, което притежава чар; обаяние.
задействувам - задействуваш, несв. и св. Задействам.
издействувам - издействуваш, св. Издействам.
съдействувам - съдействуваш, несв. Съдействам.
подействувам - подействуваш, св. Подействам.
прелюбодейка - мн. прелюбодейки, ж. Жена прелюбодеец.
чародействам - чародействаш, несв. Върша чародейство.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: