Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

деж - Намерени са 21 думи от търсенето
де- - (дез-) Първа съставна част на думи със значение извършване, реализиране в обратна посока; без-, раз-, от-: дегенерирам, декодирам,...
дек - декът, дека, мн. декове, (два) дека, м. Музикална уредба, която прави и разчита запис на аудиокасета и свързана с усилвател, позво...
ден - денят, деня, мн. дни, (два) дена и дни, м. 1. Светлата част от денонощието от сутринта до вечерта. Цял ден се разхождах из гората....
бодеж - мн. бодежи, (два) бодежа, м.Остра краткотрайна болка. Имам бодежи в гърдите.
годеж - мн. годежи, (два) годежа, м.Уговорка за близко сключване на брак между младеж и девойка пред родители и близки, както и празненств...
падеж - мн. падежи, (два) падежа, м. 1. Спец. Крайна дата за изплащане/погасяване на кредит или друго финансово задължение. Падежът на дъ...
градеж - мн. градежи, (два) градежа, м.1. Само ед. Градене, строене на сграда. Кога започва градежът?2. Сградата, която се гради. Следи от ...
одежда - мн. одежди, ж. 1. Свещеническа дреха за тържествена служба. 2. Тържествено, официално, богато облекло. Царски одежди.
младеж - мн. младежи, м. Млад човек, юноша, момък. Приятен младеж.
дежуря - дежуриш, мин. св. дежурих, мин. прич. дежурил, несв. 1. Изпълнявам дежурство. 2. Прен. Разг. Дълго време стоя при някого или нещо ...
годежар - годежарят, годежаря, мн. годежари, м.1. Човек, който е изпратен от страната на младежа да иска ръката на девойка от родителите ѝ.2...
надежда - мн. надежди, ж. 1. Само ед. Очакване, увереност в осъществяването на нещо приятно, радостно. Надежда за по-добър живот. 2. Прен. Т...
дежурен - дежурна, дежурно, мн. дежурни, прил. 1. Който изпълнява дежурство. Дежурен ученик. Дежурен магазин. 2. Който е свързан с дежурство...
съвпадеж - само ед. Съвпадение.
надежден - надеждна, надеждно, мн. надеждни, прил. Който внушава доверие; верен, устойчив, сигурен. Надежден автомобил. Надеждна защита.
годежарка - мн. годежарки, ж.Жена годежар.
дежурство - мн. дежурства, ср. Изпълняване на служебни задължения от група хора в определена последователност. Нощно дежурство.
обнадеждя - обнадеждиш, мин. св. обнадеждих, мин. прич. обнадеждил, св. — вж. обнадеждавам.
безнадежден - безнадеждна, безнадеждно, мн. безнадеждни.1. Който не дава надежда за подобрение.2. Който изразява отсъствие на надежда.// същ. бе...
обнадеждавам - обнадеждаваш, несв. и обнадеждя, св.; кого. Давам надежда на някого. Надмощието им ги обнадежди. — обнадеждявам се/ обнадеждя се. ...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: