Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дат - Намерени са 91 думи от търсенето
издателски - издателска, издателско, мн. издателски, прил. Който се отнася до издаване на печатни произведения.
създателка - мн. създателки, ж. Жена създател (в 1 знач.).
ликвидатор - мн. ликвидатори, мн. Лице, което извършва ликвидация (в 1 знач.). // прил. ликвидаторски, ликвидаторска, ликвидаторско, мн. ликвид...
неподатлив - неподатлива, неподатливо, мн. неподатливи, прил. Който не се поддава на въздействие. // същ. неподатливост, неподатливостта, ж.
кандидатка - мн. кандидатки, ж. Жена кандидат.
наблюдател - наблюдателят, наблюдателя, мн. наблюдатели, м. 1. Лице, което наблюдава. Военен наблюдател. 2. Зрител. Безпристрастен наблюдател н...
предателка - мн. предателки, ж. Жена предател.
антедатирам - (нем. antedatieren по лат. ante 'преди' + нем. datieren 'датирам')Поставям на документ по-стара дата.// Същ. а...
законодател - законодателят, законодателя, мн. законодатели, м. 1. Лице, което създава закони (в 1 знач.). 2. Спец. Държавен орган, който създав...
заседателен - заседателна, заседателно, мн. заседателни, прил. Който е свързан със заседание. Заседателна зала. Заседателен глас.
издателство - мн. издателства, ср. Предприятие, което издава печатни произведения.
съзидателен - съзидателна, съзидателно, мн. съзидателни, прил. Който създава нещо; творчески, градивен. Съзидателен труд. // нареч. съзидателно.
комендатура - само ед. Комендантство.
кандидатски - кандидатска, кандидатско, мн. кандидатски, прил. Който се отнася до кандидат. Кандидатски изпити.
кандидатура - мн. кандидатури, ж. Изявено желание и/или постъпки за заемане на място, пост (или за женитба). Подавам си кандидатурата. Оттеглям ...
назидателен - назидателна, назидателно, мн. назидателни, прил. Който служи за назидание; поучителен. // същ. назидателност, назидателността, ж.
нападателен - нападателна, нападателно, мн. нападателни, прил. Който се основава на нападението, който съдържа нападение. Нападателна игра. // с...
нападателка - мн. нападателки, ж. Жена нападател.
председател - председателят, председателя, мн. председатели, м. 1. Ръководител на събрание, заседание. 2. Ръководител на организация. // прил. п...
работодател - работодателят, работодателя, мн. работодатели, м. Човек, предприятие, които дават работа, наемат работници срещу заплащане по труд...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: