Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

д т - Намерени са 20 думи от търсенето
даденост - дадеността, мн. дaдености, ж. Това, което съществува, налично е; обективна действителност. Природни дадености.
джанабет - мн. джанабети, м. Зъл човек, проклет човек.
дайджест - мн. дайджести, (два) дайджеста, м. 1. Кратко изложение по някакъв въпрос. 2. Панорамно четиво, в което са събрани кратки съобщения...
дебютант - мн. дебютанти, м. Този, който дебютира. // прил. дебютантски, дебютантска, дебютантско, мн. дебютантски.
декадент - мн. декаденти, м. Последовател на декадентството. // прил. декадентски, декадентска, декадентско, мн. декадентски.
демократ - мн. демократи, м. 1. Привърженик на демократичното управление. 2. Член или симпатизант на демократическа партия. 3. Разг. Човек, к...
дестилат - мн. дестилати, (два) дестилата, м. Спец. Течен продукт, получен от кондензация на пара при дестилация.
дилетант - мн. дилетанти, м. Лице, което се занимава с някоя наука или изкуство без специална подготовка за това; любител, лаик.// прил. диле...
дипломат - мн. дипломати, м. 1. Длъжностно лице, което осъществява официалните отношения на една държава, чийто представител е, с други държа...
докторат - мн. докторати, (два) доктората, м. 1. Научната степен "доктор на науките". Имам два доктората. 2. Дисертация за получава...
дубликат - мн. дубликати, (два) дубликата, м. Втори екземпляр от документ, издаден в един екземпляр, който замества оригинала при нужда. Дубл...
длъгнест - длъгнеста, длъгнесто, мн. длъгнести, прил. Разг. Който има по-голяма дължина от ширината; продълговат. Длъгнесто парче плат. Длъгн...
длъжност - длъжността, мн. длъжности, ж. Служебно положение, свързано с изпълнение на определени задължения срещу парично възнаграждение, или...
дъждовит - дъждовита, дъждовито, мн. дъждовити, прил. През който често или без прекъсване пада дъжд; дъжделив, дъждовен. Дъждовита утрин.
древност - древността, само ед., ж. Далечно минало.
документ - мн. документи, (два) документа, м. 1. Подписан и подпечатан официален писмен акт като доказателство за нещо. Дайте си документите....
дисидент - мн. дисиденти, м. 1. Истор. През средновековието - отстъпник от католицизма. 2. Вероотстъпник; лице, отклонило се от господстващат...
дивидент - мн. дивиденти, м. Спец. Части от печалбата, които се изплащат на акционерите пропорционално на вложения капитал. • Трупам политиче...
диригент - мн. диригенти, м. Лице с музикално образование, което ръководи оркестър или хор при музикално изпълнение. // прил. диригентски, ди...
дифтерит - само ед. 1. Дифтерия. 2. Заболяване при птиците, изразяващо се в поява на жълтеникави ципи по лигавицата в гърлото и устата.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: