Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гли - Намерени са 42 думи от търсенето
али - (тур. ali 'висш' от ар.)Ост. Турска титла на високопоставени лица.
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
юли - неизм. Седмият месец от календарната година.
глина - само ед.Лепкава и жилава пръст, която се използва в грънчарството, склуптурата и строителството.// прил. глинен.
кегли - само мн. Фигури за играта кегелбан.
негли - нареч. Диал. Може би, навярно.
глиган - глигани, (два) глигана, м.Мъжка дива свиня.// прил. глигански, глиганска, глиганско, мн. глигански. Глиганско месо.
иглика - само ед. Горско и градинско пролетно цвете с назъбени листа и събрани в китка бели, жълти, червени или розови цветчета.
мъглив - мъглива, мъгливо, мн. мъгливи, прил. 1. Който е съпроводен от мъгла. Мъгливи есенни дни. 2. Неясен, неразбран. Мъгливи понятия. //...
гликол - (по glyc(erin) + (alcoh)ol)Хим. Наименование на двувалентните алкохоли.
беглик - 1. Истор. Данък в натура или в пари за феодалния владетел (бей) в Османската империя.2. Истор. Данък върху овцете и козите в натур...
глисер - (рус. глиссер от фр.glisseur 'плъзгащ се')Плоскодънна лодка с мощен двигател, която се плъзга над водната повърхност с г...
глисти - глист, глистът, глиста, м.Паразитни червеи в червата на човека и животните. Детето има глисти.
глицин - (нем. Glyzin по гр. glykys 'сладък' + -ин)Хим. Безцветно сладко кристално вещество, най-простата аминокиселина с приложе...
анаглиф - (лат. anaglyphus от гр. anaglyphos 'гравиран')Изк. Барелефно изображение (орнамент).// Прил. анаглифен.
въглища - само мн.Скални късове от органичен произход, които се копаят за гориво.// прил. въглищен, въглищна, въглищно, мн. въглищни. Въглищ...
гликоза - само ед.1. Спец. Органично вещество, съставка на кръвта и енергетичен източник, което се намира в много плодове, в пчелния мед и д...
глистав - глистава, глиставо, мн. глистави, прил.Който има глисти.
ганглий - (нлат.ganglion от гр. ganglion 'подутина на кожата')1. Анат. Нервен възел.2. Мед. Малка твърда подутина.
глисада - (фр. glissade по glisser 'плъзгам се')Ав. Траектория на полета на самолет при спускане.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: