Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

г я - Намерени са 12 думи от търсенето
гаранция - мн. гаранции, ж.1. Поета отговорност поръчителство.2. Това, което се залага залага при поръчителство (обикн. пари, имущество).3. У...
гимназия - мн. гимназии, ж.1. Учебно заведение, в което се получава средно образование. Класическа гимназия. Езикова гимназия.2. Сградата, в ...
градация - мн. градации, ж.1. Спец. В литературата — художествено средство, изградено върху изреждане на еднородни части, за да се разкрие по...
гардения - (нлат. gardenia по собств. A. Garden, шотл. ботаник от XVIII в.)Бот. Вечнозелен храст с извънредно ароматни матовобели цветове. Ga...
геодезия - само ед.Наука за измерването, изобразяването и картографирането на земни площи.// прил. геодезичен, геодезична, геодезично, мн. ге...
геология - само ед.Наука за строежа, състава и историята на земната кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.// прил. геологичен, ге...
гнусотия - мн. гнусотии, ж.Обикн. мн. Гнусни прояви, думи и изрази. Говори гнусотии.
грозотия - мн. грозотии, ж. и м.Разг. Пренебр. Много грозен човек. Голям грозотия. Голяма грозотия.
геохимия - (по гео- + химия)Наука за химическия състав и процеси на Земята.
губерния - мн. губернии, ж.Истор. Най-голямата административно-териториална единица в Русия до 30-те години на XX век и същото в България в п...
гюрултия - мн. гюрултии, ж.Разг. Врява, глъчка, шум. Вдигам гюрултия.
гювендия - мн. гювендии, ж.Разг. Пренебр. Лека жена, курва.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: