Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

в---- - Намерени са 155 думи от търсенето
вуйна - Съпругата на вуйчо.// прил. вуйнин.
вчера - нареч.1. В деня преди днес.2. Разг. Неотдавна. До вчера ходеше прав под масата, сега много знаеш!
вчеша - вчешеш, мин. св. вчесах, мин. прич. вчесал, св.— вж. вчесвам.
въвра - въвреш, мин. св. въврях, мин. прич. въврял, св.— вж. въвирам.
въжар - въжарят, въжаря, мн. въжари, м.Човек, който прави и/или продава въжета.// прил. въжарски, въжарска, въжарско, мн. въжарски.
вълна - само ед.1. Козината, космите, които покриват тялото на овца и на някои други животни (камила, коза и под.).2. Остригана и обработе...
вънка - нареч.Разг. Вън.
върба - мн. върби, ж.Дърво с дълги клони и тесни листа, което расте по влажни места и край реки.// прил. върбов.
вържа - вържеш, мин. св. вързах, мин. прич.вързал, св.— вж. връзвам.
върна - върнеш, мин. св. върнах, мин. прич.върнешсв.— вж. връщам.
върша - вършиш, мин. св. върших, мин. прич. вършил, несв.1. Какво. Правя, занимавам се. Той всичко върши много бавно. Върша работата си с ...
въшка - мн. въшки, ж.Малко безкрило насекомо, което живее като паразит по човека и животните.
въшла - мн. въшли, ж.Жена въшльо.
вагус - (нлат. (nervus) vagus 'блуждаещ (нерв)')Мед. Блуждаещият нерв; парасимпатикус.
валец - вж. валц.
варак - (тур. varak от ар.)Диал. Тънък лист от лъскав метал (злато, сребро, мед, калай и под.), употребяван за украса или опаковка.
варош - (от унг. varos 'град')Стара част на град.
вента - (исп. venta 'крайпътна кръчма')Ист. Първична организация на карбонари.
видиа - (нем. Widia по wie 'като' + Diamant 'диамант')Хим. Много твърда сплав от волфрамов карбид и кобалт, с приложен...
вилан - (лат. villanus)Ист. Феодален селянин в Западна Европа.// прил. вилански.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: