Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

в------- - Намерени са 194 думи от търсенето
възлизам - възлизаш, несв. и възляза, св.Наброявам, имам брой.
възникна - възникнеш, мин. св. възникнах, мин.прич. възникнал, св.— вж. възниквам.
възпирам - възпираш, несв. и възпра, св.1. Остар. Кого/какво. Спирам, задържам.2. Кого. Уговарям да не извърши, попречвам. Не мога повече да ...
възпитам - възпиташ, св.— вж. възпитавам.
възпявам - възпяваш, несв. и възпея, св.; какво/ кого.Прославям с песни и/или стихове; възхвалявам.
възседна - възседнеш, мин. св. възседнах. мин. прич. възседнал, св.— вж. възсядам.
възславя - възславиш, мин. св. възславих, мин. прич. възславил, св.— вж. възславям.
възсядам - възсядаш, несв. и възседна.1. Сядам върху нещо или някого; яхвам. Възседнах магарето.2. Прен. Кого. Поставям в положение на подчин...
възхвала - само ед.Шумна похвала, превъзнасяне.
възхваля - възхвалиш, мин. св. възхвалих, мин. прич. възхвалил, св.— вж. възхвалявам.
вълкодав - вълкодави, (два) вълкодава, м.Голямо куче, подготвено да преследва вълци.
върбалак - мн. върбалаци, (два) върбалака, м.Място с нагъсто израсли върби.
върдалям - върдаляш, несв.Въргалям.
върлувам - върлуваш, несв.1. Безчинствам, грабя, вилнея. Тук върлуват разбойници.2. За болести — разпространявам се масово, поразявам.
върхушка - мн. върхушки, ж.Пренебр. Привилегированата част от лицата в една ръководна власт. Какво реши върхушката?
вършачка - мн. вършачки, ж.Машина за вършеене.
вършидба - само ед.1. Вършеене.2. Времето, периодът, когато се вършее. По вършитба.// прил. вършитбен, вършитбена, вършитбено, мн. вършитбени...
въставам - въставаш, несв. и въстана, св.1. Вдигам въстание, почвам въоръжена борба.2. Обявявам се решително против; протестирам.
въстание - мн. въстания, ср.Масов въоръжен бунт срещу властта. Вдигам се на въстание. Вдигам въстание. Избухва въстание.
въшлясам - въшлясаш, св.— вж. въшлясвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: