Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

в-------н - Намерени са 16 думи от търсенето
виртуален - виртуална, виртуално, мн. виртуални.Който може да се прояви; възможен.
властелин - мн. властелини, м.Остар. Владетел, господар.
водоравен - водоравна, водоравно, мн. водоравни, прил.Хоризонтален.// нареч. водоравно.
враждебен - враждебна, враждебно, мн. враждебни, прил.Който е изпълнен с вражда, ненавист: неприязнен, недоброжелателен. Враждебен поглед.// н...
всеотдаен - всеотдайна, всеотдайно, мн. всеотдайни. прил.Който се отдава изцяло, без да се жали и без сметка. Всеотдаен в работата. Всеотдайна...
възвратен - възвратна, възвратно, мн. възвратни.Който се възвръща.• Възвратен глагол. Спец. Глагол, в чийто състав има елемент се или си.
въздържан - въздържана, въздържано, мн. въздържани, прил.1. Който умее да се въздържа.2. Резервиран.// нареч. въздържано.// същ. въздържаност,...
възрастен - възрастна, възрастно, мн. възрастни, прил.1. Който е достигнал зряла или напреднала възраст. Възрастен човек.2. Остар. По-голям на...
вълнодаен - вълнодайна, вълнодайно, мн. вълнодайни, прил.За животно — който се отглежда да дава вълна. Вълнодайна порода.// същ. вълнодайност,...
възторжен - възторжена, възторжено, мн. възторжени, прил.Който лесно се възторгва, който е изпълнен с възторг. Възторжена публика.// нареч. въ...
високосен - високосна, високосно, мн. високосни, прил.• Високосна година. Всяка четвърта календарна година, която има 366 дни, а не 365.
вероломен - вероломна, вероломно, мн. вероломни.Който изменя; подъл, коварен.// същ. вероломство.
войнствен - войнствена, войнствено, мн. войнствени.1. Който има склонност към война, борба, бой. Войнствени племена.2. Който е проява на готов...
вдругиден - нареч.В деня след утре.
веществен - веществена, веществено, мн. веществени, прил.1. Материален. Веществено доказателство.2. Който се отнася до вещество. Веществени съ...
влиятелен - влиятелна, влиятелно, мн. влиятелни, прил.Който има влияние (във 2 знач.). Той е влиятелна личност.// същ. влиятелност, влиятелнос...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: