Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

в------е- - Намерени са 20 думи от търсенето
виртуален - виртуална, виртуално, мн. виртуални.Който може да се прояви; възможен.
водоравен - водоравна, водоравно, мн. водоравни, прил.Хоризонтален.// нареч. водоравно.
враждебен - враждебна, враждебно, мн. враждебни, прил.Който е изпълнен с вражда, ненавист: неприязнен, недоброжелателен. Враждебен поглед.// н...
всеотдаен - всеотдайна, всеотдайно, мн. всеотдайни. прил.Който се отдава изцяло, без да се жали и без сметка. Всеотдаен в работата. Всеотдайна...
възвратен - възвратна, възвратно, мн. възвратни.Който се възвръща.• Възвратен глагол. Спец. Глагол, в чийто състав има елемент се или си.
възрастен - възрастна, възрастно, мн. възрастни, прил.1. Който е достигнал зряла или напреднала възраст. Възрастен човек.2. Остар. По-голям на...
вълнодаен - вълнодайна, вълнодайно, мн. вълнодайни, прил.За животно — който се отглежда да дава вълна. Вълнодайна порода.// същ. вълнодайност,...
взривател - мн. взриватели.Уред, който служи за запалване и взривяване на експлозиви.
вандемиер - (фр. vendemiaire по лат. vinidemia 'гроздобер')Ист. Първият месец от френския революционен календар (22. IX. -21.Х.).
виталитет - (нем. Vitalitat по лат. vitalis 'жизнен')Мед. Жизненост, жизнена енергия.
възторжен - възторжена, възторжено, мн. възторжени, прил.Който лесно се възторгва, който е изпълнен с възторг. Възторжена публика.// нареч. въ...
високосен - високосна, високосно, мн. високосни, прил.• Високосна година. Всяка четвърта календарна година, която има 366 дни, а не 365.
велосипед - мн. велосипеди, (два) велосипеда, м.Превозно средство с две колела, което се кара с крака; колело.// прил. велосипеден, велосипедн...
вероломен - вероломна, вероломно, мн. вероломни.Който изменя; подъл, коварен.// същ. вероломство.
виндроуер - мн. виндроуери, (два) виндроуера.Приспособление на комбайн за отделяне на неузрелите класове.
войнствен - войнствена, войнствено, мн. войнствени.1. Който има склонност към война, борба, бой. Войнствени племена.2. Който е проява на готов...
вдругиден - нареч.В деня след утре.
веществен - веществена, веществено, мн. веществени, прил.1. Материален. Веществено доказателство.2. Който се отнася до вещество. Веществени съ...
влиятелен - влиятелна, влиятелно, мн. влиятелни, прил.Който има влияние (във 2 знач.). Той е влиятелна личност.// същ. влиятелност, влиятелнос...
винчестер - (по англ. собств. Winchester - град в Англия)Вид магазинна пушка - винтовка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: