Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вур - Намерени са 12 думи от търсенето
вар - варта, само ед.Бяло шуплесто вещество, добито след изпичане на варовик, което след като се разтвори с вода, се употребява в строит...
вуз - вуза, мн. вузове, (два) вуза, м.Разг. Висше учебно заведение.// прил. вузовски.
дур - междум. Остар. Стой! Спри!
жур - журът, жура, мн. журове, (два) жура, м. Дневно събиране и увеселение в частен дом. В петък ще има жур у Иванова.
сур - сура, суро, мн. сури, прил. Диал. 1. Светлосив. Сури елени. 2. В който има бяло и сиво. Сури биволи.
тур - турът, тура, мн. турове, (два) тура, м. Див бик с големи рога, живял до ХVII в. в европейските гори.
щур - щура, щуро, мн. щури, прил. 1.Който е безрасъден, неуравновесен, пернат. Той е малко щур. 2.Прен. Който е безумен, луд. Щуро събир...
вир - вирът, вира, мн. вирове, (два) вира, м.1. Дълбоко място в река, където течението е слабо.2. Диал. Локва, гьол.// същ. умал. вирче.
вурст - (нем. Wurst)Кул. Салам, наденица.
павурче - мн. павурчета, ср. Диал. Плосък съд, в който се налива течност, обикн. ракия.
живуркам - живуркаш, несв. Водя беден на идеали и духовни интереси еснафски живот.
лебервурст - само ед. Вид колбас от смлян свински черен дроб и свинска вътрешна мазнина.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: