Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вне - Намерени са 14 думи от търсенето
вие - или съкр. вий, вин. вас, крат. ви, дат. остар. вам. крат. ви, лично мест.1. Употребява се за посочване на лицата, на които се гово...
все - нареч.1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там — измислете нещо!2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мъл...
внеса - внесеш, мин. св. внесох, мин. прич. внесгй св.— вж. внасям.
равнец - само ед. Полско растение с тънки нарязани листа и с цвят като букетче (бял или жълт).
внедря - внедриш, мин. св. внедрих, мин. пр. внедрил, св.— вж. внедрявам.
внезапен - внезапна, внезапно, мн. внезапни.Който става или започва изведнъж, бързо неочаквано. Внезапен удар. Внезапен дъжд.// нареч. внезап...
надвнеса - надвнесеш, мин. св. надвнесох, мин. прич. надвнесъл, св. - вж. надвнасям.
привнеса - привнесеш, мин. св. привнесох, мин. прич. привнесъл, св. — вж. привнасям.
равнение - мн. равнения, ср. 1. Подравняване в една линия в строй. Равнение наляво. 2. Църковен обред за подравняване на гроб на четиридесети...
внедрявам - внедряваш, несв. и внедря, св.Въвеждам в употреба. Внедриха изобретението си в производството.// същ. внедряване.
несравнен - несравнена, несравнено, мн. несравнени, прил. Който не може да се сравни с нищо друго, тъй като превъзхожда всичко; изключителен, ...
приравнен - приравнена, приравнено, мн. приравнени, прил. Възприет като равен с друг.
сравнение - мн. сравнения, ср. 1. Сравняване, съпоставка. При това сравнение се вижда кой е по-добър. 2. Спец. Вид стилистична фигура, при коя...
уравнение - мн. уравнения, ср. 1. Само ед. Уравняване. 2. Спец. В математиката — равенство с неизвестни величини, възможно само при определена...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: