Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вапор - Намерени са 5 думи от търсенето
запор - мн. запори, (два) запора, м. Спец. 1. Забрана да се разполага с пари (вложени в банка и под.) или с имущество. Сложили му запор на...
напор - само ед. Натиск, налягане, напън. Под напора на тежестта му столът се счупи.
вапоризатор - (фр. vaporisateur по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпарител.2. Мед. Уред за обгаряне с пара.
вапоризация - (фр. vaporisation по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпаряване.2. Мед. Обгаряне с пара за спиране на кръвотечение.
вапориметър - (по лат. vapor 'пара' + -метър)Техн. Уред за измерване налягането на парите.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: