Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

в м - Намерени са 35 думи от търсенето
взимам - взимаш, несв.Вземам.
вкарам - вкараш, св.- вж. вкарвам.
влагам - влагаш, несв. и вложа, св.1. Какво. Внасям пари в банка или ги употребявам за нещо, от което очаквам полза, печалба. Ще вложа тия ...
врякам - врякаш, несв.1. За жаба - крякам.2. Прен. Разг. Врещя.3. Разг. Пренебр. Вдигам врява (в 1 знач.), карам се, крещя прегракнал.
всявам - всяваш, несв. и всея, св.; какво.Предизвиквам, възбуждам отрицателно емоционално състояние. Стига си всявал паника!
вакуум - само ед.1. Спец. Разредено състояние на газ в затворено пространство.2. Безвъздушно затворено пространство.// прил. вакуумен.
вапсам - вапсаш. — вж. вапсвам.
вбивам - вбиваш и вбия.Вкаравам, втиквам в нещо тясно или твърдо с удари.- вбивам се/ вбия се.1. Прониквам надълбоко.2. Прен. Запечатвам се...
вгъвам - вгъваш, вгъна.Огъвам навътре, загъвам.- вгъвам се/ вгъна се. Огъвам се навътре.
вдигам - вдигаш, вдигна.1. Местя по-нависоко.2. Вземам; прибирам; отнасям; откарвам, обикн. нещо тежко или обемисто.3. Изправям.4. Заставя...
вдишам - вдишаш.- вж. вдишвам.
вдухам - вдухаш.- вж. вдухвам.
вдявам - вдяваш, вдяна.1. Вкарвам конец в ухото на игла.2. Прен. Жарг. Разбирам, схващам.
вейвам - вейваш, вейна.1. За вятър - подухвам, подъхвам.2. За вятър - почвам да вея.
вземам - вземаш, несв. и взема, св.1. Какво. Поемам с ръце. Вземи тая книга и я сложи в библиотеката.2. Какво. Поемам с уста; поглъщам, ям,...
виждам - виждаш, несв. и видя, св.1. Имам способността да възприемам със зрението си. Тя съвсем не вижда, сляпа е.2. Какво/кого. Възприемам...
виквам - викваш, несв. и викна, св.Почвам да викам (в 1, 2, 3 и 4 знач.); викам веднъж или поединично. Поспре малко и пак виква. Викнах лек...
вирвам - вирваш, несв. и вирна, св.; какво.Виря изведнъж или веднъж. Вирнала глава, кой като нея!
висвам - висваш, несв. и висна, св.Изведнъж почвам да вися. Виж как висна десният край на картината.
вливам - вливаш, несв. и влея, се.; какво.1. Добавям вкарвам течност. Вливам кръв.2. Прен. Добавям, внасям допълнително. Вливам бодрост. Вл...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: