Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

б---- - Намерени са 199 думи от търсенето
бутна - бутнеш, бутнах, бутнал.- вж. бутвам.
бухал - мн. бухали, (два) бухала.Едра нощна птица, която се храни с мишки.
бухам - бухаш.1. За бухал - издавам характерен глух звук.2. Прен. Разг. Кашлям.
бухна - бухнеш, бухнах, бухнал.- вж. бухвам.
бухта - мн. бухти.Малък пържен тестен сладкиш, който, като се пържи, бухва.
бучка - мн. бучки.1. Малка буца.2. Твърдо късче с определена форма. Бучка захар.
бъзак - мн. бъзаци, (два) бъзака.Едногодишно тревисто растение с перести листа и черни зърнести плодове, които се използват в народната ме...
бъзла - мн. бъзли.Пренебр. Страхливка.
бъзна - бъзнеш, бъзнах, бъзнал.- вж. бъзвам.
бъкам - бъкаш.Разг. С предлога от. За място, пространство - изпълнен съм, гъмжа.
бълха - мн. бълхи.Дребно скокливо насекомо, без крила, което живее като паразит по хората и животните.- Бълха го ухапала. Разг. Не е понес...
бърна - мн. бърни.1. На животно - устна.2. Пренебр. На човек - дебела, издута устна.
бърча - бърчиш, бърчих, бърчил.Свивам, гърча, правя на бръчки (чело, лице, вежди).
бърша - бършеш, бърсах, бърсал.1. Премахвам мръсотията, почиствам с триене.2. Избърсвам, изтривам от вода, течност.
бъчва - мн. бъчви.Голям дървен съд за течности, направен от стегнати с обрачи извити дъски и две дъна.// същ. умал. бъчвичка.
бягам - бягаш.1. Отдалечавам се бързо, напускам бързо мястото, където съм.2. Тичам.3. Страня, пазя се, отклонявам се.4. Разг. Изселвам се,...
бялка - мн. белки.Дребно горско животно от рода на златките с ценна кафява кожа.
базис - (лат. basis от гр. basis)Книж. База, основа.// Прил. базисен.
бакия - (тур. bakiye от ар.)Несъбрани стари дългове.
банко - (ит. banco)Фин. Курсът, по който банката купува и продава ценните книжа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: