Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

б------- - Намерени са 183 думи от търсенето
бялна се - белнеш се, бялнах се, бялнал се.- вж. бялвам се.
бабаджан - (тур. babacan)Разг. Силен, едър човек; здравеняк.
базилиск - (лат. basiliscus по гр. basiliskos 'царче')1. Мит. Баснословно животно с тяло на змия, глава на петел и корона на глават...
балабиле - (ит. ballabile 'танцувален') Муз.1. Малък балетен етюд в опера.2. Общ танц в края на балета или на отделно негово действ...
банатски - (по собств. Banat)Който е от Банат (област в Румъния).
банкомат - (съкр. от банко(в) (авто)мат)Автомат за теглене на пари към банка.
барограф - (по баро- + -граф)1. Физ. Уред за автоматично и непрекъснато записване на атмосферното налягане.2. Ав. Уред за записване скоростта...
батискаф - (по гр. bathys 'дълбок' + skaphos 'лодка')Мор. Подводен самоходен апарат за изследване на морските дълбочини.
бергамот - (фр. bergamote, нем. Вегgamot, ит. bergamotta от тур.-перс. beg-armade 'божествена круша') Бот.1. Сорт сочна круша.2. Ви...
берсьоза - (фр. berceuse от bercer 'люлея')Муз. Приспивна песен; меланхолично музикално произведение.
билиарен - (нлат. biliaris по лат. bilis 'жлъчка')Мед. Който се отнася до жлъчка; жлъчен.
бинбашия - (тур. binbasi по bin 'хиляда' + bas 'глава')Ист. В Османската империя - началник на хиляда войници, хилядник.
биосфера - (по био- + сфера)Биогеол. Областта на земното кълбо, където има живот.
бластема - (гр. blastema)Биол. Основно вещество, явяващо се при наранени места, способно да възстанови повредената или отнетата тъкан.
бластома - (нлат. blastoma по гр. blastos 'израстък')Мед. Оток, подутина.
бластула - (нлат. blastula но гр. blastos 'израстък')Биол. Вторият стадий от развитието на зародиша - еднослойно мехурче.
блокхауз - (нем. Blokhaus)Воен. Отбранителна постройка от пръст, дърво, камък, бетон за самостоятелна продължителна отбрана на малка военна ч...
бурлеска - (ит. burlesca по burla 'шега')1. Литер. Пародия, в която комичното идва от несъответствието на езиковия стил и темата.2....
бутадиен - (нем. Butadien, англ. butadiene по buta(ne) + гр. dis 'двоен' + -ен)Хим. Ненаситен въглеводород - газ с широко приложени...
буфонада - (ит. buffonata 'шега')Литер. Комедия с груба ирония; пародия, фарс.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: