Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

биол - Намерени са 9 думи от търсенето
био- - (по гр. bios 'живот')Първа съставна част на гръцки думи със значение 'отнасящ се до живота или жизнените процеси�...
биолог - мн. биолози, м.Специалист по биология.
биология - само ед.Наука за закономерностите в развитието на органичния свят.// прил. биологичен, биологична, биологично, мн. биологични. Био...
микробиолог - мн. микробиолози, м. Специалист по микробиология.
агробиология - (по агро- + биология)Агр. Наука за общите биологически закономерности в растениевъдството и животновъдството.// Прил. агробиологич...
астробиология - (по астро- + биология)Биол. Наука, която изучава въпросите за съществуването на живот на другите небесни тела.// Прил. астробиолог...
микробиология - само ед. Наука за най-малките организми, за микроорганизмите. // прил. микробиологичен, микробиологична, микробиологично, мн. микр...
микробиоложка - мн. микробиоложки, ж. Жена микробиолог.
биолуминесценция - (по био- + луминесценция)Биол. Излъчване на светлина от някои низши растения и животни.// Прил. биолуминесцентен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: