Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

био - Намерени са 46 думи от търсенето
бик - бикът, бика, мн. бикове и бици, (два) бика.Мъжко говедо за разплод.
бис - 1. Междум. Възглас на зрители като знак на одобрение за повторно изпълнение на номер от концертна програма.2. Същ. бисът, биса, мн...
бит - битът, бита, само ед., м.Съвкупност от жизнени условия, навици, обичаи, традиции, присъщи на един народ, на една класа, на една со...
бич - бичът, бича, мн. бичове, (два) бича, м.1. Изплетени ремъци, върви, прикрепени на дървена дръжка, с конто се удря, бие; камшик.2. П...
бия - биеш, мин. св. бих, мин. прич. бил, несв.1. Кого/какво. Нанасям удари, за да причиня болка. Той ме бие всеки ден.2. Какво. С удари...
би- - (лат. bis)Първа съставна част на сложни думи със значение 'два пъти, двоен', напр. бином.
бил - (англ. bill)В Англия, САЩ и др. - законопроект.
био- - (по гр. bios 'живот')Първа съставна част на гръцки думи със значение 'отнасящ се до живота или жизнените процеси�...
абиоза - (лат. abiosis по а- + гр. bios 'живот')Мед. Вродена слабост на орган или система.
Албион - (англ. Albion от лат. Albion)Старо име на Англия.
биолог - мн. биолози, м.Специалист по биология.
биотип - (по био- + гр. typos 'вид')Биол. Съвкупност от индивиди със сходни наследствени заложби.
биограф - мн. биографи, м.Съставител на биография; животописец.
бионика - само ед. Спец. Наука за инженерните задачи при анализа на органичния свят.
биомаса - (по био- + лат. massa 'късче')Биохим. Количество живо вещество на единица повърхност или в единица обем вода.
биопсия - (нлат. biopsia по био- + гр. opsis 'виждане')Биол. Изрязване на малки части от жив организъм за микроскопско изследване.
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
биосфера - (по био- + сфера)Биогеол. Областта на земното кълбо, където има живот.
биология - само ед.Наука за закономерностите в развитието на органичния свят.// прил. биологичен, биологична, биологично, мн. биологични. Био...
биоритми - само мн.Спец. Циклични колебания на интензитета и характера на биологичните процеси и явления в живия организъм.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: