Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

биз - Намерени са 17 думи от търсенето
бъз - бъзът, бъза, мн. бъзове, (два) бъза.1. Храст с перести листа и черни зърнести плодове, които се използват в народната медицина.2. ...
без - предлог.1. За означаване на отсъствие.2. За означаване на недостиг.Без да. Съюз.За въвеждане на подчинено изречение за начин, коет...
бик - бикът, бика, мн. бикове и бици, (два) бика.Мъжко говедо за разплод.
бис - 1. Междум. Възглас на зрители като знак на одобрение за повторно изпълнение на номер от концертна програма.2. Същ. бисът, биса, мн...
бит - битът, бита, само ед., м.Съвкупност от жизнени условия, навици, обичаи, традиции, присъщи на един народ, на една класа, на една со...
бич - бичът, бича, мн. бичове, (два) бича, м.1. Изплетени ремъци, върви, прикрепени на дървена дръжка, с конто се удря, бие; камшик.2. П...
бия - биеш, мин. св. бих, мин. прич. бил, несв.1. Кого/какво. Нанасям удари, за да причиня болка. Той ме бие всеки ден.2. Какво. С удари...
би- - (лат. bis)Първа съставна част на сложни думи със значение 'два пъти, двоен', напр. бином.
бил - (англ. bill)В Англия, САЩ и др. - законопроект.
низ - низът, низа, мн. низи и низове, (два) низа, м. Наниз, редица от еднородни предмети. Два низа жълтици красяха шията и. Низ от грешк...
бизон - мн. бизони, (два) бизона.Див северноамерикански бик с гърбав врат и масивна глава.
бизнес - 1. Покупко-продажба, като начин за спечелване на пари.2. Стопанска или търговска дейност.
бабизъм - (по ар. bab 'врата, порта; път към бога')Рел. Реформистка ислямска шиитска доктрина, основана в Персия от Mirza Аli Muha...
кубизъм - само ед. Спец. Течение в изобразителното изкуство за изобразяване на предметите като геометрични фигури.
арабизъм - (фр. arabisme) Език.1. Особеност, свойствена на арабския език.2. Дума или обрат на речта, заети от арабски език.
снобизъм - само ед. Поведение на сноб.
бизнесмен - мн. бизнесмени.Лице със собствен бизнес (в 2 знач.).
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: