Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

биа - Намерени са 11 думи от търсенето
боа - мн. бои, ж.Грамадна неотровна тропическа змия с едри петна и люспи.
бик - бикът, бика, мн. бикове и бици, (два) бика.Мъжко говедо за разплод.
бис - 1. Междум. Възглас на зрители като знак на одобрение за повторно изпълнение на номер от концертна програма.2. Същ. бисът, биса, мн...
бит - битът, бита, само ед., м.Съвкупност от жизнени условия, навици, обичаи, традиции, присъщи на един народ, на една класа, на една со...
бич - бичът, бича, мн. бичове, (два) бича, м.1. Изплетени ремъци, върви, прикрепени на дървена дръжка, с конто се удря, бие; камшик.2. П...
бия - биеш, мин. св. бих, мин. прич. бил, несв.1. Кого/какво. Нанасям удари, за да причиня болка. Той ме бие всеки ден.2. Какво. С удари...
би- - (лат. bis)Първа съставна част на сложни думи със значение 'два пъти, двоен', напр. бином.
бил - (англ. bill)В Англия, САЩ и др. - законопроект.
биатлон - само ед.Спец. Вид ски-бягане, комбинирано със стрелба по мишени.
билабиален - (фр. bilabial по би- + лат. labialis 'устнен')Език. Двуустнен - съгласна, която се учленява при допирането на двете устн...
адвербиален - (лат. adverbialis по ad 'при' + verbum 'глагол')Грам. Който има качества на наречие.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: