Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бележ - Намерени са 18 думи от търсенето
белея - белееш, мин. св. белях, мин. прич. белял, несв.1. Губя цвета си и ставам по-светъл; избелявам.2. Ставам с бял цвят; побелявам. Кос...
белег - мн. белези, (два) белега.1. Следа, отпечатък, диря.2. Естествен или искуствен знак за разпознаване, за отличаване.3. Характерна че...
дележ - само ед. 1. Разделяне на части; деление. Дележ на клетки. 2. Делба.
бележа - бележиш, белязах, белязал.1. Слагам знак, белег, за да отлича.2. Остар. Отбелязвам.3. Прен. Показвам, соча; достигам, постигам.
бележка - мн. бележки, ж.1. Кратко писмено съобщение; записка. Оставих му бележка, че заминавам.2. Удостоверение. Служебна бележка. Медицинс...
бележит - бележита, бележито, мн. бележити.Който се отличава със своите достойнства или постижения; изтъкнат, прочут, именит; забележителен.
бележкар - бележкарят, бележкаря, мн. бележкари.Пренебр. Ученик или студент, които е развил самоцелно увлечение по отличните оценки.
забележа - забележиш, мин. св. забелязах, мин. прич. забелязал, св. — вж. забелязвам.
набележа - набележиш, мин. св. набелязах и набележих, мин. прич. набелязал и набележил, св. — вж. набелязвам.
отбележа - отбележиш, мин. св. отбелязах, мин. прич. отбелязал, св. — вж. отбелязвам.
бележник - мн.бележници,(два) бележника.1. Малка тетрадка, тефтер за водене на бележки.2. Разг. Ученическа книжка за вписване на успеха и пов...
забележим - забележима, забележимо, мн. забележими, прил. Който може да се забележи. Едва забележими мустаци.
забележка - мн. забележки, ж. 1. Кратко устно или писмено допълнение към текст или към нещо казано; разяснение, бележка. Към чл. 2 има две заб...
бележкарка - мн. бележкарки.Пренебр. Ученичка или студентка бележкар.
бележитост - бележитостта, мн. бележитости, ж.1. Остар. Обикн. мн. Забележителност.2. Бележита личност; знаменитост. Бележитост в оперното изку...
незабележим - незабележима, незабележимо, мн. незабележими, прил. 1. Който не се забелязва лесно. Незабележима разлика. 2. Незначителен, който н...
забележителен - забележителна, забележително, мн. забележителни, прил. 1. Който се откроява от другите, интересен, изтъкнат, известен. Забележител...
забележителност - забележителността, мн. забележителности, ж. Обект в град, страна, който представлява интерес за посетители. Разглеждам забележител...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: