Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

безс - Намерени са 32 думи от търсенето
без- - представка.1. В състава на прилагателни имена със значение отсъствие на това, което се назовава с мотивиращото съществително, напр...
безспир - нареч.Безспирно. Говори безспир.
безсънен - безсънна, безсънно, мн. безсънни.Който е прекаран без да спи. Безсънна нощ.
безсъние - мн. безсъния.Болезнена липса на сън; състояние, при което човек не може да заспи.
обезсиля - обезсилиш, мин. св. обезсилих, мин. прич. обезсилил, св. — вж. обезсилвам.
безсилен - безсилна, безсилно, мн. безсилни.1. Който няма сила или не изразява сила.2. Който е лишен от възможност да се справи, да се удовле...
безславен - безславна, безславно, мн. безславни.Позорен, жалък, безуспешен. Безславен край.
безсрамен - безсрамна, безсрамно, мн. безсрамни.Който е лишен от срам.// нареч. безсрамно.// същ. безсрамие.
безсъница - мн. безсъници.Безсъние.
безсъмнен - безсъмнена, безсъмнено, мн. безсъмнени.Който не предизвиква съмнение; безспорен, очевиден.// нареч. безсъмнено.
обезсърча - обезсърчиш, мин. св. обезсърчих, мин. прич. обезсърчил, св. — вж. обезсърчавам.
безспорен - безспорна, безспорно, мн. безспорни.Несъмнен, съвършено очевиден.// нареч. безспорно.
безсрочен - безсрочна, безсрочно, мн. безсрочни.Който няма определен срок. Безсрочен договор.// нареч. безсрочно.
безспирен - безспирна, безспирно, мн. безспирни.Който не спира, не престава.// нареч. безспирно.
безсрамник - мн.безсрамници.Пренебр. Човек, който няма чувство за срам.
безстрашен - безстрашна, безстрашно, мн. безстрашни.Който е лишен от страх; смел, храбър.// нареч. безстрашно.// същ. безстрашие.
безсмъртен - безсмъртна, безсмъртно, мн. безсмъртни.1. Който не умира, съществува вечно.2. Прен. Който остава завинаги в паметта на хората; нез...
обезсмъртя - обезсмъртиш, мин. св. обезсмъртих, мин. прич. обезсмъртил, св. — вж. обезсмъртявам.
обезсилвам - обезсилваш, несв. и обезсиля, св. 1. Кого. Лишавам от сила, правя безсилен. Болестта го обезсили. 2. Какво. Правя невалиден. Новия...
безсмислен - безсмислена, безсмислено, мн. безсмислени.1. Който е лишен от смисъл.2. Който няма основание; напразен.// нареч. безсмислено.// съ...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: