Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

безп - Намерени са 31 думи от търсенето
без- - представка.1. В състава на прилагателни имена със значение отсъствие на това, което се назовава с мотивиращото съществително, напр...
безпътен - безпътна, безпътно, мн. безпътени.Неморален, разпуснат. Безпътна жена. Водя безпътен живот.
безпокоя - безпокоиш, безпокоих, безпокоил.1. Нарушавам спокойствието или работата; преча.2. Причинявам тревога, грижи. - безпокоя се.Тревожа...
обезпеча - обезпечиш, мин. св. обезпечих, мин. прич. обезпечил, св. — вж. обезпечавам.
безплатен - безплатна, безплатно, мн. безплатни.За който не се плаща. Безплатно образование.// нареч. безплатно.
безпътица - Положение на обърканост, на липса на правилен път. Творческа безпътица.
безплътен - безплътна, безплътно, мн.безплътни.Който наяма тяло, плът; нематериален.// същ. безплътност, безплътността.
безплоден - безплодна, безплодно, мн. безплодни. 1. Който не дава плод. Безплодно дърво. 2. Прен. Напразен, безрезултатен, безуспешен. // същ....
безплодие - Състояние на безплоден; безплодност.
безпокоен - безпокойна, безпокойно, мн. безпокойни.Тревожен, неспокоен.
безпочвен - безпочвена, безпочвено, мн. безпочвени.Необоснован. Безпочвени подозрения.
обезпокоя - обезпокоиш, мин. св. обезпокоих, мин. прич. обезпокоил, св. — вж. обезпокоявам.
безпартиен - безпартийна, безпартийно, мн. безпартийни.Който не членува в никоя политическа партия или не принадлежи на партия.
безпощаден - безпощадна, безпощадно, мн. безпощадни.Който не проявява пощада; жесток, безжалостен.// нареч. безпощадно.// същ. безпощадност, бе...
безпорядък - мн. безпорядъци.Безредие; бъркотия, неразбория. Тук цари безпорядък.
безпътство - нареч.Безпътен начин на живот.
безподобен - безподобна, безподобно, мн. безподобни.1. Който няма подобен на себе си; единствен.2. Пренебр. Изключителен, извънредно голям.
безпардонен - безпардонна, безпардонно, мн. безпардонни.Който е крайно безцеремонен.// нареч. безпардонно.// същ. безпардонност, безпардонността...
безпогрешен - безпогрешна, безпогрешно, мн. безпогрешни.Който не съдържа или не допуска грешки.// нареч. безпогрешно.// същ. безпогрешност, безп...
безпризорен - безпризорна, безпризорно, мн. безпризорни.За когото не се полагат грижи; бездомен.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: