Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бари - Намерени са 22 думи от търсенето
бара - мн. бари.1. Разг. Малка река, вада.2. Диал. Тепавица.
бард - бардът, барда, мн. бардове, (два) барда.1. Истор. Странстващ поет певец у древните келти.2. Прен. Поет, който в основната част от ...
баре - нареч.Разг. Поне.
баши - прил.Остар. След турско нарицателно име - главен, пръв.
кари - само мн. Обобщено наименование на видове малки товароподемни коли за обслужване на гари, пристанища, заводи.
мари - част. Разг. За обръщение към жена или за подсилване на обръщение към жена. Стояно мари, къде си?
пари - само мн. 1. Метални или книжни знаци, с които се измерва стойността на стоките и труда. 2. Средства, капитал. Нямам пари. // същ. ...
сари - мн. сарита, ср. Женска дреха в Индия, представляваща парче плат, завито по специален начин по тялото. Пъстро сари.
барий - барият, бария.Химически елемент, мек сребристобял метал с реактивна способност.// прил. бариев.
барин - (рус. барин)Книж. Господин, господар; благородник.
барит - (фр. baryte по гр. barys 'тежък' + -ит)Минер. Тежък минерал с различни цветове: бариев окис.
бариера - мн. бариери.1. Подвижна дървена греда, която се спуска за преграда на път, обикн. който пресича жп линия.2. Дървена или метална пр...
баритон - мн. баритони, (два) баритона.1. В музиката - среден по височина мъжки глас, между тенор и бас.2. Певец с такъв клас.3. Меден духов...
изобари - само мн. Спец. Линии, които върху географска карта съединяват места с еднакво атмосферно налягане за определен период.
барикада - мн.барикади.Заграждение от различни предмети, което служи за защита и/или преграда при улични боеве.//прил. барикаден.
габарити - габарит, м.Спец. Външните размери, очетанията на един предмет (превозно средство, машина, съоръжение и др.). Малки габарити.
хербарий - хербарият, хербария, мн. хербарии, (два) хербария, м. Сбирка от хербаризирани растения, предназначени за изучаване.
барисфера - (фр. barisphere по гр. barys 'тежък')Геол. Централното ядро на земното кълбо, предполагаемо състоящо се от желязо, никел...
сватбарин - мн. сватбари, м. Сватбар.
барбаризъм - (фр. barbarisme от лат. barbarismus но гр. barbaros 'чужд')Чужда дума или израз в езика; варваризъм.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: