Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бакт - Намерени са 13 думи от търсенето
бака - мн. баки.Голям метален съд с дръжки за разнасяне храна на войници.
байт - (англ. byte)Инф. Единица за капацитет на памет, съдържаща 8 бита.
пакт - пактът, пакта, мн. пактове, (два) пакта, м. Важен международен договор.
такт - тактът, такта, мн. тактове, (два) такта, м. 1. Ритмична група звукове, която равномерно се редува с друга (обикн. в мелодия). Свир...
факт - фактът, факта, мн. факти, (два) факта. 1. Нещо, което действително е станало. случило се е или съществува. Неопровержим факт е нал...
бактерия - мн. бактерии.Микроскопични едноклетъчни организми от разтителен произход с различна форма, които причиняват ферментация, гниене ил...
бактисам - бактисаш.- вж. бактисвам.
бактисвам - бактисваш.Разг. Досажда ми, дотяга ми, омръзва ми.
бактериози - (нем. Bakteriose по бактерия + -оза)Бот. Микробиол. Болести по растенията, предизвикани от бактерии.
бактерицид - (по бактерия + -цид)Хим. Препарат, имащ свойството да унищожава бактериите.)// Прил. бактерициден.
бактериолог - мн. бактериолози.Специалист по бактериология.
азотобактерия - (по азот + бактерия)Микробиол. Бактерия, която живее свободно в почвата и я обогатява с азотни вещества за растенията, като усвояв...
бактериология - само ед.Дял от микробиологията - наука за бактериите.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: