Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бад - Намерени са 36 думи от търсенето
бан - банът, бана, мн. банове, м.Истор. Управител на област в балканските страни през Средновековието.
бар - барът, бара, мн. барове, (два) бара, м.1. Малък ресторант, където напитките и закуските се поднасят на специален висок плот, от ед...
бай - Разг. Само в съчетание с мъжко собствено име - за свойско назоваване на по възрастен мъж или в обръщение към него вместо официално...
бал - балът, бала, мн. балове, (два) бала.Голямо празнично вечерно събиране за забава с танци и музика.
бас - басът, баса, мн. басове и баси, (два) баса.1. В музиката - най ниският мъжки глас.2. Певец с такъв глас.3. Духов или струнен музик...
бау - и бау-бау междум.1. За подражаване на кучешки лай .2. Вик, когато искаме да изненадаме, да улашим или да стреснем някого.
бач - бачът, бача, мн. бачове, (два) бача.Разг. Пазарна такса.
баш - 1. Прил. Остар. Главен, пръв.2. Нареч. Разг. Тъкмо, точно.
бая - баеш, баях, баял.Шепна тайнствени думи като помощ за излекуване, за премахване на болка.бая си.1. Ходя да ми баят.2. Пренебр. Прик...
бак - (рус. бак от нидерл. bak(bord)Мор. Носова част на плавателен съд.
бат - (фр. batte от battre 'бия')Спорт. Плоската широка част на хилка за пинг-понг.
гад - гадът, гада, мн. гадове, (два) гада, м. и гад, гадта, само ед., ж.1. Остар. Само м. Животно, птица.2. Пренебр. Само ж. Паразити (б...
зад - предлог. 1. За означаване на място откъм гърба или откъм обратната за нас страна. Децата са строени едно зад друго. Зад къщата има...
бод - бодът, бода, мн. бодове, (два) бода, м.1. Едно бодване с игла или друг остър предмет; шев.2. Вид шев, везба.
над - предлог. 1. За показване на местонахождение, по-високо от нещо в някакво отношение. Над полето се носеше птича песен. Над къщата м...
пад - падът, пада, мн. падове, (два) пада, м. Наклон, разлика във височината, от която се спуска вода.
чад - чадът, чада, само ед., м. Остар. Задушлив дим, пушек.
бадж - (англ. badge)Голяма значка с изображение или надпис, носена закачена на дрехата.
бадем - мн. бадеми, (два) бадема.1. Южно овощно дърво с бели цветове и дребни продълговати плодове (ядки) в твърда черупка; миндал.2. Плод...
баджа - мн. баджи.Диал. Зидано огнище в помещение.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: