Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а--------а - Намерени са 21 думи от търсенето
автогенеза - само ед. Самозараждане.
агитаторка - мн. агитаторки.Жена агитатор.
адвокатура - само ед.Адвокатите като цяло.
акробатика - само ед.Вид цирково изкуство или спортна гимнастика,които се характеризират с изпълнение на сложни гимнастически упражнения.
алпинистка - мн. алпинистки.Жена алпинист.
аритметика - Спец. Дял от математиката, в който се изучават простите свойства на числата, изразени с цифри, и основните действия с тях.// прил....
асистентка - мн. асистентки.Жена асистент.
аспирантка - мн. аспирантки.Жена аспирант.
авикултура - (по лат. avis 'птица' + cultura 'отглеждане')Науч. Птицевъдство.
автоматика - (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в произв...
аеропоника - (по аеро- + гр. ponos 'работа')Отглеждане на растения без почва, чрез впръскване на хранителен разтвор в корените им.
акупресура - (нлат. acupressura по анал. с acupunctura + pressura 'натискане, притискане')Мед. Източен лечебен метод чрез натискане в...
андропауза - (нлат. andropausa по гр. aner, -dros 'мъж' + лат. pausa 'прекъсване')Мед. Критическа възраст при мъжа.
анималкула - (нлат. animalculum, мн. -la)Зоол. Много дребно, почти невидимо с просто око животно.
антиракета - (по анти- + ракета)Воен. Ракета, предназначена за унищожаване на противникови балистични ракети.
антистрофа - (клат. antistropha от гр. antislrophe)Литер. Част от песен, която съответства на предходната строфа; отпев.
апикултура - (фр. apiculture по лат. apis 'пчела' + cultura 'отглеждане')Книж. Пчеларство.
апликатура - (ит. applicaiura по лат. applico 'плътно прилягам') Муз.1. Разположение и редуване на пръстите при свирене на музикален ...
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
арлекинада - (ит. arlecchinata)1. Литер. Театрална пиеса с главно действащо лице Арлекин.2. Прен. Смехотворство, шутовство.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: