Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-------т - Намерени са 21 думи от търсенето
антихрист - мн. антихристи, м.Противник на Христос, на Христовото учение, на християнството; безбожник, неверник.
абонамент - само ед.1. Предплата за добиване на право за редовна услуга с определен срок на действие.2. Самото право на редовна услуга.
абсолвент - мн. абсолвенти.Студент който завършва образованието си.
автопилот - мн. автопилоти, (два) автопилота.Устройство за автоматично управление на летателна машина.
авторитет - мн. авторитети, (два) авторитета.Общопризнато значение, влияние.
адвентист - мн. адвентисти.Привържаник на протестантско учение, което проповядва близко второ пришествие на Христос и края на света.
анималист - мн. анималисти.Художник, който изобразява животни.
апандисит - само ед.Възпаление на апендикса.
астронавт - мн. астронавти.Лице, което извършва полети в космоса; космонавт.
абсорбент - (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.
авункулат - (по лат. avunculus 'вуйчо')Ист. Обичай у някои народи вуйчото да се грижи много повече за сестрините си, отколкото за св...
агломерат - (по лат. agglomeratus 'навит на кълбо')1.Геол. Неспоена скала, съставена от едри скални и минерални късове, предимно от ...
акцептант - (нем. Akzeptant по лат. acceptans, -antis 'приемащ')Банк. Лице, което се задължава да изплати полица.
аналфабет - (лат. analphabetus от гр. analphabetos)Книж. Ост. Неграмотен човек.
англицист - (англ. anglicist)Специалист по английски език и литература.
ангросист - вж. гросист.
андалузит - (фр. andalousite по Андалузия - област в Южна Испания + -ит)Минер. Твърд минерал, алуминиев силикат със зелен до сив цвят, употреб...
антипасат - (нем. Antipassat по анти- + пасат)Метеор. Въздушно течение на голяма височина в посока, обратна на пасата - от екватора към субтро...
античност - (рус. античность по лат. antiquitas 'древност')Старогръцката и староримската епоха; класическата древност.// Прил. антич...
апендицит - (нлат. appendicitis по лат. appendix 'придатък' + -ит)Мед. Възпаление на апендикса; апандисит.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: