Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-----а - Намерени са 28 думи от търсенето
аксиома - мн. аксиоми, ж.1. Спец. Съждение, което се приема за вярно без доказателства и което е в основата на други доказателства.2. Прен. ...
абсциса - мн.абсциси. В геометрията - хоризонтална координата, с която се определя положението на една точка в равнината.
авторка - мн. авторки.Жена автор.
актриса - мн. актриси.Жена актьор.
алгебра - Дял от математиката, в който се изучават свойствата на величините независимо от тяхното числово значение. // Прил. алгебричен, алг...
анатема - мн. анатеми.1. Отлъчване от светата църква чрез проклятие.2. Проклятие.
аптечка - мн. аптечки.1. Малка аптека.2. Комплект от необходими лекарства за даване на първа помощ.3. Предметът за съхранение на тези лекарс...
арбеска - мн. арабески.1. В изкуството - украса,орнамент от геометрични фигури, стилизирани листа и цветя първоначално в духа на арабския ст...
артелна - мн. артелни.В армията - склад за хранителни продукти на военно поделение.
атлетка - мн. атлетки.Жена атлет.
абатиса - мн. абатиси, ж.Жена абат.
адипоза - (лат. adiposis по лат. adeps, adipis 'тлъстина, мас' + оза)Мед. Затлъстяване.// Прил. адипозен.
акарида - (лат. acarida от rp.akaris, -idos 'червей')Мед. Кърлеж, причинител на краста.
аколада - (фр. accolade по лат. ad 'при' + collum 'врат')1. Ист. Обредно докосване с плоската страна на меч, придружено ...
амилаза - (фр. amylase по гр. amylon 'скорбяла' + -аза)Хим. Ензим, който хидролизира нишестето и гликогена, като образува декстрин...
анафора - (гр. anaphora)Литер. Стилистична фигура, при която дума или думи, звукове или синтактични форми се повтарят в началото на няколко ...
анемона - (лат. anemone от гр. anemone)Бот. Тревисто растение от сем. лютикови с красиви ярки цветове; съсънка. Anemone Pulsatilla.- морска ...
Антанта - (фр. entente 'съглашение')Полит. Съюз, съглашение (през Първата световна война).
антраша - (фр. entrechat)Театр. Балетна стъпка с неколкократно удряне на краката в скок.
апокопа - (фр. apocope от гр. ароhope 'отсичане, премахване')Грам. Изпускане на един или няколко звука в края на думата.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: