Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-т-------я - Намерени са 5 думи от търсенето
артикулация - 1. В езикознанието - учленяване на говорните звукове.2. В музиката - начин на изпълнение на тоновете.// прил. артикулационен.
автокефалия - (по авто- + гр. kephale 'глава')Църк. Независимост на една православна цьрква от друга.// Прил. автокефален.
активизация - (лат. activisatio 'задействане')Засилване или подбуждане на дейността.// Същ. активизирам и активирам.
актинология - (по актино- + -логия)Физ. Дял от физиката, който изучава различните излъчвания.
антиципация - (лат. anticipatio 'предварително взето') Книж.1. Предугаждане на събития, явления и др.2. Преждевременно настъпване на с...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: