Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а-е----- - Намерени са 24 думи от търсенето
американ - само ед.Просто памучно платно, което обикновено се употребява за подплата.
агентура - мн. агентури.Разузнавателна служба или съвкупността от лицата на една разузнавателна служба.// прил. агентурен, агентурна
алегория - мн. алегории.В литературата - поетически образ, който се създава, като се описва един конкретен предмет, а се подразбира друг; ин...
анемичен - анемична, анемично, мн. анемични.1. Който се отнася до анемия.2. Прен. Слаб, безжизнен, блед.// същ. анемичност, анемичността.
апелация - В съдопроизводството - начин за проверяване на решенията на първоинстанционен съд.
апелирам - апелираш.1. Отправям апел.2. В съдопроизводството - обжалвам съдебно решение към по-горна съдебна инстанция.
апендикс - мн. апендикси, (два) апендикса.Малък израстък на сляпото черво.
аперитив - мн. аперитиви, (два) аперитива.1. Спиртно питие преди ядене за апетит.2. Заведение, в което се поднасят спиртни напитки и закуски ...
апетитен - апетитна, апетитно, мн. апетитни.Който възбужда апетита; вкусен, съблазнителен.
арестант - мн. арестанти.Лице, което се намира под арест; затворник.// прил. арестантски, арестантска, арестантско, мн. арестантски.
асептика - В медицината - предпазване от заразяване на рана чрез обеззаразяване на предметите и инструментите, с които се манипулира.// прил....
атеистка - мн. атеистки.Жена атеист.
ацетизал - мн. ацетизали, (два) ацетизала.Аспирин.
ацетилен - Безцветен, леснозапалим отровен газ, който се получава при разлагане на калциев карбит с вода.// прил. ацетиленов.
аберация - (лат. aberratio 'отклонение')1. Видимо отклонение.2. Прен. Отклонение от истината, заблуда. //Прил. аберационен.
абецедар - абецедарий. (лат. abecedarium по имената на първите четири букви от латинската азбука)1. Буквар.2. Прен. Новак, неопитен човек.
алебарда - (фр. hallebarde от нем. Hellebarde, helmbarte)Ист. Вид средновековно копие с брадвичка на върха.
алегация - (лат. allegatio)Юр. Довод, твърдение, позоваване.
алергени - (нем. Allergen от нлат. allcrgenum по гр. alios 'друг' + ergon 'работа')Мед. Антитела, причиняващи алергия.
аменорея - (нлат. amenorrhaea по а- + гр. men 'месец' + гео 'тека')Мед. Отсъствие на менструация при жена.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: