Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ачвам - Намерени са 19 думи от търсенето
ахвам - ахваш, ахна.Изведнъж издавам възклицание "ах".
качвам - качваш, несв. и кача. св. 1. Какво/кого. Поставям на по-високо място. Качих бурканите на най-горния рафт. Качих антената на покрив...
окачвам - окачваш, несв. и окача, св. 1. Какво. Поставям да виси, като закрепвам за единия край. Окачи нова картина в гостната. 2. Какво/ ко...
скачвам - скачваш, несв. и скача, св.; какво. Прикрепвам трайно едно нещо о друго; свързвам, съединявам. Космическият кораб беше скачен със ...
закачвам - закачваш, несв. Закачам.
изкачвам - изкачваш, несв. и изкача, св.; какво. Движа се нагоре, преодолявам височина. Изкачвам връх. Изкачвам височина. - изкачвам се/изкач...
изхачвам - изхарчваш, несв. и изхарча, св.; какво. Харча докрай. Изхарчих си парите.
накачвам - накачваш, несв. и накача, св.; какво. Окачвам много неща на много места. Накачи по стените плакати.
откачвам - откачваш, несв. и откача, св. 1. Какво. Свалям от кука нещо закачено. Откачи палтото ми. 2. Прен. Разг. Какво. С хитрост спечелвам...
покачвам - покачваш, несв. и покача и покача, св. 1. Какво/кого. Качвам на високо място. 2. Какво. Увеличавам, повишавам цена на нещо. — пок...
вторачвам - вторачваш, несв. и вторача, св.; какво.Насочвам (поглед, очи) в една точка. Какво си вторачил очи!— вторачвам се/вторача се.Насочв...
възкачвам - възкачваш, несв. и възкача, св. Диал.1. Какво. Възсядам (животно).2. Прен. Кого. Поставям в положение на подчинение.— възкачвам се...
затлачвам - затлачваш, несв. и затлача, св. 1. Какво. Преча на движението на вода, задръствам; запушвам. Камъни и клони затлачили реката. 2. П...
подкачвам - подкачваш, несв. и подкача, св. 1. Кого. Закачам, дразня, задявам. 2. Остар. Започвам. Подкачи да пее. — подкачвам се/подкача се. ...
прикачвам - прикачваш, несв. и прикача, св.; какво. 1. Закачвам нещо върху или за друго нещо. Прикачвам значка. 2. Прен. Придавам, измислям. П...
забатачвам - забатачваш, несв. и забатача, св.; какво. Разг. Обърквам, оплитам работа, сметки. — забатачвам се/забатача се. Обърквам се, оплита...
прекрачвам - прекрачваш, несв. и прекрача, св.; какво. 1. Преминавам през нещо с една крачка. Прекрачвам прага. 2. Движа се с крачки; крача. Пр...
разкрачвам - разкрачваш, несв. и разкрача, св.; какво/кого. Раздалечавам, разтварям краката (или зъбците, рогата) на нещо. Разкрачвам вилицата....
прекачвам се - прекачваш се, несв. и прекача се, св. 1. През какво. Качвам се на нещо, за да го премина. Прекачвам се през оградата. 2. Разг. Пра...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: