Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

асп - Намерени са 24 думи от търсенето
асо - мн. аса.Ас; туз, бирлик.
аспра - мн. аспри.Дребна средновековна сребърна монета; бодка, дукато.
аспид - (по гр. aspis, -idos)Геол. Вид скала, от която се получават плочи за покриви, за писане и др.
заспя - заспиш, мин. св. заспах, мин. прич. заспал, св. — вж. заспивам.
аспект - мн. аспекти, (два) аспекта.1. Гледна точка.2. Изглед на нещата и явленията.
аспида - (гр. aspida от aspis, -idos)1. Зоол. Вид отровна змия - щитоносна усойница.2. Прен. Коварна, злоезична жена; усойница.
аспержи - Градинско коренисто растение с крехки и сочни стъбла, които се употребяват за храна.
аспирин - мн. аспирини, (два) аспирина.1. Лекарство с бял цвят и тръпчив, кисел вкус против настинка, температура и др; ацетизал.2. Таблетка...
аспержа - (фр. asperge от лат. asparagus)Бот. Растение от сем. кремови с подземно стъбло, от което излизат силно удължени месести пъпки, чии...
наспоря - наспориш, мин. св. наспорих, мин. прич. наспорил, св. — вж. наспорявам.
паспорт - мн. паспорти, (два) паспорта, м. 1. Официален документ, удостоверяващ самоличността и гражданството. Задграничен паспорт. Личен па...
аспирант - мн. аспиранти.Лице с висше образование, което подготвя в университет или научен институт научноизследователски труд (дисертация), ...
аспидиум - (нлат. aspidium по гр. aspidion 'щитче')Бот. Вид мъжка папрат, чиито коренчета служат за лекарство против глисти, тения ...
заспивам - заспиваш, несв. и заспя, св. 1. Започвам да спя. Вечер заспива пред телевизора. 2. Прен. Разг. Ставам бездеен; ленив. Слсд големит...
наспя се - наспиш се, мин. св. наспах се, мин. прич. наспал се, св. — вж. наспивам се.
паспарту - само ед. Специален картон, на който се лепят снимки, картини, илюстрации и под.
аспарагус - мн. аспарагуси, (два) аспарагуса.Вид стайно растение с дълги крехки стъбла и нежни игловидни листа.
аспиратор - мн. аспиратори, (два) аспиратора.Уред за всмукване на въздух, течности, вещества и др.; всмукател.
аспирация - мн. аспирации.1. Стремеж към нещо, домогване, претенция.2. Всмукване, изтегляне на въздух, течности, вещества и др.
аспирирам - аспирираш.Имам аспирации, проявявам аспирации.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: