Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

арц - Намерени са 14 думи от търсенето
арт - само ед.Изкуство, изобразително изкуство.
ара - (бразил. ara)Зоол. Едър южноамерикански папагал с ярка окраска.
кварц - кварцът, кварца, само ед., м. 1. Твърд минерал (силициев двуокис), суровина за производство на стъкло, порцелан, използван и в биж...
карцер - мн. карцери, (два) карцера, м. Тясно помещение без прозорци в затвор или казарма, в което се престоява за наказание. Лежа в карцер...
нарцис - мн. нарциси, (два) нарциса, м. 1. Луковично растение, което цъфти през пролетта с красиви бели или жълти цветове. 2. Прен. Влюбен ...
парцал - мн. парцали, (два) парцала, м. 1. Част от някаква тъкан, обикновено стара; отрепка. Избърши с парцала пода. 2. Стара, окъсана или ...
парцел - мн. парцели, (два) парцела, м. Земна площ, регулиран терен с определени размери.
карцином - мн. карциноми, (два) карцинома, м. Спец. В медицината — злокачествен тумор; рак.
карцирам - карцираш, несв. и св.; кого. Поставям в карцер.
марципан - мн. марципани, (два) марципана, м. Твърдо сладкарско изделие, имитация на шоколад. // прил. марципанов, марципанова, марципаново, ...
парцалив - парцалива, парцаливо, мн. парцаливи, прил. 1. Който е на парцали; окъсан. Парцаливи дрехи. 2. Който е облечен в парцали. Парцалив ...
парцелирам - парцелираш, несв. и св.; какво. Разделям на парцели.
разпарцалосам - разпарцалосаш, св. — вж. разпарцалосвам.
разпарцалосвам - разпарцалосваш, несв. и разпарцалосам, св.; какво. Правя да стане на парцали.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: