Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

арх - Намерени са 57 думи от търсенето
арт - само ед.Изкуство, изобразително изкуство.
ара - (бразил. ara)Зоол. Едър южноамерикански папагал с ярка окраска.
архив - мн. архиви, (два) архива.1. Учреждение или отдел в учреждение,където се приемат, обработват и съхраняват стари документи и се орга...
архи- - (по гр. arche 'начало; власт')Първа съставна част на сложни думи със значение 'първо-' (за старшинство); '...
архива - мн. архиви.Архив.
архонт - мн. архонти.1. В стара Гърция - висше длъжностно лице.2. Във Византия и средновековна България - военачалник.
архео- - (по гр. archaios 'древен, стар')Първа съставна част на сложни думи със значение 'древен, стар, първоначален', ...
бархет - Мъхест памучен плат.// прил. бархетен.
екзарх - мн. екзарси, м.1. Истор. В православната църква - глава на независима църква или на църковна област.2. Спец. Цивилно лице, избрано...
монарх - мн. монарси, м. Пожизнен държавен глава (цар, крал, император и др.), който не се избира.// прил. монаршески, монаршеска, монаршес...
йерарх - мн. йерарси. Духовно лице с висок сан.
анархия - мн. анархии.1. Безвластие, отсъствие на държавно управление и законност.2. Състояние на безредие, бъркотия, разпуснатост.// прил. ...
архивар - архиварят, архиваря, мн. архивари.Служител, който завежда архива в едно учреждение.// прил. архиварски.
архаика - (гр. archaikos 'древен')1. Ранен, първичен период в историята на изкуствата.2. Отличителни черти на древността.3. Предме...
архегон - (по rp.arche 'начало, принцип' + gone 'произход, раждане')Бот. Женски размножителен орган в мъхове, папрати, х...
архетип - (по гр. arche 'начало' + typos 'образ')Книж. Псих. Първообраз.// Прил. архетипен.
архидук - (по архи- + дук)Титла на благородник, по-висока от дук; ерцхерцог.ж. архидукеса.
архитип - вж. архетип.
епархия - мн. епархии, ж. Спец. Църковна област, която се управлява от епископ или митрополит. // прил. епархийски, епархийска, епархийско, ...
архаизъм - мн. архаизми, (два) архаизъма.1. Предмет, явление или проява, които изглеждат архаични.2. В езикознанието - излязла от употреба ст...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: