Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ари - Намерени са 244 думи от търсенето
ами - съюз. Разг. А.
арт - само ед.Изкуство, изобразително изкуство.
али - (тур. ali 'висш' от ар.)Ост. Турска титла на високопоставени лица.
ара - (бразил. ara)Зоол. Едър южноамерикански папагал с ярка окраска.
при - предлог. За означаване на: 1. Непосредствена пространствена близост, която може да е свързана и с движение за достигането и; до, б...
ария - мн. арии.Музикална партия за един глас - предимно в опера.
кари - само мн. Обобщено наименование на видове малки товароподемни коли за обслужване на гари, пристанища, заводи.
мари - част. Разг. За обръщение към жена или за подсилване на обръщение към жена. Стояно мари, къде си?
пари - само мн. 1. Метални или книжни знаци, с които се измерва стойността на стоките и труда. 2. Средства, капитал. Нямам пари. // същ. ...
сари - мн. сарита, ср. Женска дреха в Индия, представляваща парче плат, завито по специален начин по тялото. Пъстро сари.
авари - (лат. avares от тюрк.)Ист. Изчезнало племе от тюркски произход, нападало Балканския п-в през VI в.//Прил. аварски.
акари - (лат. acarus от гр. akari 'червеи')Зоол. Разред микроскопични безгръбначни от класа паякообразни, често паразити.
Ариел - (евр. ariely 'божи лъв')Мит. Добър въздушен дух в средновековните западноевропейски митове.
ариец - (по санскр. аrуа 'благороден')1. Ист. Представител на древен индоевропейски народ, завладял Сев. Индия и Иран между II и...
барий - барият, бария.Химически елемент, мек сребристобял метал с реактивна способност.// прил. бариев.
барин - (рус. барин)Книж. Господин, господар; благородник.
барит - (фр. baryte по гр. barys 'тежък' + -ит)Минер. Тежък минерал с различни цветове: бариев окис.
зарин - само ед. Спец. Бойно отровно вещество с нервнопаралитично действие.
парий - парият, пария, мн. парии, м. 1. Човек, който принадлежи към ниските обществени слоеве в Индия. 2. Прен. Презрян човек, безправен ч...
авария - мн. аварии. 1. Сериозна повреда в машина, съоръжение, устройствао по време на работа или в движение. 2. Прен. Несполука, неуспех. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: