Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ап----- - Намерени са 11 думи от търсенето
апокриф - мн .апокрифи, (два) апокрифа.1. Произведение с библейски сюжет, което църквата приема за недостоверно и го отрича и преследва.2. П...
апостол - мн. апостоли.1. В евангелието - всеки от дванайсетте ученици на Христос, избрани за божи пратеници и проповедници.2. Проповедник ...
апотеоз - мн. апотеози.1. В античността - обред за обожествяване на лица или предмети.2. Прен. Възвеличаване, прослава на лица, събития, пре...
апрески - апреска.Вид ботуши с дебели подметки за сняг.
априори - нареч.Независимо от опита и практиката; предварително.
аптекар - аптекарят, аптекаря, мн. аптекари.Лице което работи в аптека; фармацевт.// прил. аптекарски.
аптечка - мн. аптечки.1. Малка аптека.2. Комплект от необходими лекарства за даване на първа помощ.3. Предметът за съхранение на тези лекарс...
апатрид - (фр. apatride по а- + гр. patris, -idos 'отечество')Юр. Лице, което е изгубило граждански права в родината си и не е пол...
апокопа - (фр. apocope от гр. ароhope 'отсичане, премахване')Грам. Изпускане на един или няколко звука в края на думата.
апотема - (гр. apothema) Мат.1. Перпендикуляр, спуснат от центъра на правилен многоъгълник до една от неговите страни.2. Перпендикуляр, спус...
аптерий - (гр. apteros 'безкрил' по а- + pteron 'крило')Зоол. Безкрило насекомо.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: