Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ап--- - Намерени са 4 думи от търсенето
аплик - мн. аплици.Малко осветително тяло, закрепено на стена.
април - Четвъртият месец на календарната година.// прил. априлски, априлска, априлско, мн. априлски.
апекс - (лат. apex 'връх')1. Книж. Връхна точка.2. Астрон. Точката от небесната сфера, към която е насочено в даден момент движе...
апорт - (фр. apport)Фин. Вноска от движими или недвижими имоти от страна на съдружник в предприятие.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: