Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

апт - Намерени са 21 думи от търсенето
акт - актът, акта, мн. актове, (два) акта.1. Единично действие, постъпка, проява.2. Постановление, закон,документ с юридическо, държавно...
алт - алтът, алта, мн. алти и алтове, (два) алта.1. В музиката - нисък женски глас.2. Певица с такъв глас.
арт - само ед.Изкуство, изобразително изкуство.
аут - 1. Положение в спортна игра, при което топката излиза извън игрището.2. Разг. Вън, навън, извън.
аптека - мн. аптеки.Заведение за приготвяне и/или продажба на лекарства.// прил. аптечен.
заптие - мн. заптиета, ср. Истор. Турски стражар у нас преди Освобождението.
каптаж - само ед. 1. Съоръжение за улавяне на подземни или изворни води или за изваждане на газ от земята при запазване на качествата им. 2...
аптекар - аптекарят, аптекаря, мн. аптекари.Лице което работи в аптека; фармацевт.// прил. аптекарски.
аптечка - мн. аптечки.1. Малка аптека.2. Комплект от необходими лекарства за даване на първа помощ.3. Предметът за съхранение на тези лекарс...
адаптер - (нем. Adapter от англ. adapter)Физ. Устройство за съгласуване на схеми с различни скорости на протичащите в тях електрически проце...
адаптор - (по лат. adapto 'приспособявам') Физ.1. Електромагнитен уред за възпроизвеждане на звукови записи.2. Приспособление, кое...
аптерий - (гр. apteros 'безкрил' по а- + pteron 'крило')Зоол. Безкрило насекомо.
баптист - мн. баптисти.Лице, привържаник на баптизма.
аптерикс - (фр. apterix по а- + гр. pteryx 'крило')Зоол. Безкрила птица (киви-киви). Apteryx australis.
баптизъм - само ед.Учение на католическа секта, която проповядва, че кръщенето трябва да се извършва в зряла възраст, и отрича някои църковни...
каптирам - каптираш, несв. и св.; какво. Улавям подземни или изворни води или газ, обикн. при извора, за да ги изведа на земната повърхност. ...
адаптация - само ед.1. Спец. В биологията - приспособяване на организъм, същество или негов орган към изменящи се условия на средата.2. Пригаж...
адаптирам - адаптираш.Извършвам адаптация; приспособявам, нагаждам. - адаптирам се.
аптекарка - мн. аптекарки.Жена аптекар.
анабаптизъм - (нем. Anabaptismus по гр. anabaptismos 'второ кръщение' + -изъм)Ист. Социално-религиозно движение, произлязло от протест...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: