Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

антропос - Намерени са 3 думи от търсенето
антропо- - (гр. anthropo-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'отнасящ се до човека, човеко-', напр. антропология.
антропософия - (нем. Anthroposophie по антропо- + гр. sophia 'мъдрост')Филос. Религиозно мистично учение, разновидност на теософията, с...
антропосоматология - (по антропо- + гр. soma 'тяло' + -логия)Наука за човешкото тяло.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: