Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

анда - Намерени са 40 думи от търсенето
банда - мн. банди.1. Група музиканти, които образуват инструментален състав.2. Обществено зловредна, престъпна група от лица; шайка.
панда - мн. панди, ж. Подобен на мечка бозайник, с черно-бяла окраска, който живее в Китай и се храни с филизи от бамбук.
бандаж - мн. бандажи, (два) бандажа.1. Еластична превръзка за поддържане на телесен орган в нормално положение.2. В техниката - метален поя...
вандал - мн. вандали.1. Истор. Само мн. Древногерманско племе, останало в историята със своята жестокост и склонност към разрушения.2. Прен...
зандан - мн. зандани, (два) зандана, м. 1. Остар. Затвор, тъмница. 2. Прен. Разг. Тъмно, мрачно, нехигиенично и студено помещение или сград...
мандат - мн. мандати, (два) мандата, м. 1. Поръчение, пълномощие за изпълнение на поставена задача. 2. Времето, през което продължава пълно...
анданте - само ед.1. В музиката - умерено бавно, плавно темпо.2. Музикално произведение в такова темпо.
веранда - мн. веранди, ж.Пристройка към къща или голяма тераса със стъклени стени.
джандар - джандарят, джандаря, мн. джандари, м. Остар. Полицай, стражар.// прил. джандарски, джандарска, джандарско, мн. джандарски.
жандарм - мн. жандарми, м. 1. Жандармерист. 2. Прен. Който налага волята си с военна сила. Световен жандарм.
команда - мн. команди, ж. 1. Във войската или в спортното обучение — кратка устна заповед по образец. Даде команда "Наляво". Изпъл...
мандало - мн. мандала, ср. Заключалка на врата, голямо резе, което държи вратата затворена. • Мандалото падна. За нещо, което до този момент...
сандали - сандал, м. Вид леки летни обувки с кожени каишки или с нарези.
скандал - мн. скандали, (два) скандала, м. 1. Шумна и неприлична караница; кавга. Правя постоянно скандали и никаква полза. 2. Предизвикател...
грандама - мн. грандами, ж.Дама от висшето общество.
дандания - мн. дандании, ж. Разг. Голям шум, неразбория, глъчка, обикновено на публично място.
кандарма - мн. кандарми, ж. Разг. Увещание, придумване, кандардисване. Големи кандърми бяха, докато се съгласи да живее на село.
мандарин - мн. мандарини, м. Истор. Висш китайски сановник, управител на област.
сандалов - сандалова, сандалово, мн. сандалови, прил. • Сандалово/санталово дърво. Вечнозелено тропическо дърво с ароматна дървесина, съдържа...
стандарт - мн. стандарти, (два) стандарта, м. 1. Типово изделие, служещо за образец на други, които трябва да му съответстват по качества, ви...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: