Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аку - Намерени са 45 думи от търсенето
акузатив - (от лат. (casus) ассusativus)Грам. Винителен падеж.//Прил. акузативен.
бракувам - бракуваш.Обявявам за негодно за употреба.// същ. бракуване.
закупчик - мн. закупчици, м. Лице, което по длъжност закупува стоки, материали и др. за учреждение или предприятие. Работи като закупчик.
закупвач - мн. закупвачи, м. Лице, което по професия закупува; закупчик.
закупвам - закупваш, несв. Закупувам.
закусвам - закусваш, несв. и закуся, св. 1. Ям сутрин, за първи път за деня. Закусвам в 8 часа. 2. Ям малко между храненията; хапвам. Хайде д...
накуцвам - накуцваш, несв. Куцам леко, малко. Боли ме кракът и накуцвам.
факултет - мн. факултети, (два) факултета, м. Основна структурна единица във висше учебно заведение, в която се включват определен кръг близк...
евакуация - мн. евакуации, ж. Временно преместване на хора, ценности, дейности от един район в друг поради опасност от военни действия или при...
евакуирам - евакуираш, несв. и св.; какво/кого. Извършвам евакуация. — евакуирам се. Сам себе си евакуирам. През последното лято на войната се...
закупувам - закупуваш, несв. и закупя, св.; какво. 1. Купувам в големи количества, на едро. Не дойдоха да закупят тютюна. 2. Започвам да купув...
закуча се - закучиш се, мин. св. закучих се, мин. прич. закучил се, св. — вж. закучвам се.
накупувам - накупуваш, несв. и накупя, св.; какво. Купувам много, в голямо количество. Накупих дрехи за всички.
чиракувам - чиракуваш, несв. Остар. Работя като чирак (в 1 знач.).
акумулатор - мн. акумулатори, (два) акумулатора.Уред за натрупване на енергия, която се използва при нужда.// прил. акумулаторен, акумулаторна,...
акумулация - мн. акумулации.Натрупване, събиране.
акумулирам - акумулираш.Натрупвам, събирам, съсредоточавам в себе си.
акушерство - Дял от медицината, в който се разглеждат въпросите на бремеността, раждането и следродилния период.
акупресура - (нлат. acupressura по анал. с acupunctura + pressura 'натискане, притискане')Мед. Източен лечебен метод чрез натискане в...
закусвалня - мн. закусвални, ж. Заведение за хранене, обикн. на самообслужване, за бърза консумация. Тук има хубава закусвалня.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: