Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

акр - Намерени са 58 думи от търсенето
ако - съюз. За въвеждане на подчинено изречение, което показва условието, при спазването на което едно действие може да се осъществи или...
акт - актът, акта, мн. актове, (два) акта.1. Единично действие, постъпка, проява.2. Постановление, закон,документ с юридическо, държавно...
акран - мн. акрани, м.Остар. Разг. Връстник.
акрил - (англ. acryl)Вид синтетично влакно.
акрили - (по лат. acer, acris 'остър' + -ил)Хим. Прозрачни или матови пластмаси - заместители па стъклото.
бакрач - мн. бакрачи, (два) бакрача.Диал. Котел, медник; бакър.
закрит - закрита, закрито, мн. закрити, прил. 1. Който не се вижда. Закрито място. 2. Който има покрив. Закрит мост. Закрит пазар. 3. Който...
закрия - закриеш, мин. св. закрих, мин. прич. закрил, св. — вж. закривам.
макро- - Първа съставна част на сложни думи със значение голям (по размери), огромен, напр. макроатмосфсра, макробиотика, макроелемент, мак...
накрай - предлог. 1. Отношение към предмет, по протежение или отстрани на който се извършва действието. Живееше накрай село. 2. Като нареч....
накрая - нареч. След всичко, в края на всичко. Разгледаха града и накрая посетиха музея.
акробат - мн. акробати.Цирков артист или спортист, който се занимава с акробатика.
акропол - (гр. akropolis 'висок град')Укрепена част на старогръцки град, обикн. на хълм.
закрепя - закрепиш, мин. св. закрепих, мин. прич. закрепил, св. — вж. закрепявам.
закривя - закривиш, мин. св. закривих, мин. прич. закривил, св. — вж. закривявам.
закрила - само ед. Защита, покровителство. Търся закрила. Давам закрила. // прил. закрилен, закрилена, закрилено, мн. закрилени.
закриля - закрилиш, мин. св. закрилих, мин. прич. закрилил, св. — вж. закрилям.
накръст - нареч. Под формата на кръст; кръстообразно. Подреди клоните накръст.
накриво - нареч. Не в права посока, встрани. Стъпи накриво. • Гледам накриво (някого). Отнасям се враждебно към някого.
накрещя - накрещиш, мин. св. накрещях, мин. прич. накрещял, св. - вж. накрещявам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: