Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ак т - Намерени са 3 думи от търсенето
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
аколит - (фр. acolyte от срвеклат. acolytus, което по гр. akolythos 'последовател')Ост. Съучастник, сподвижник.
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: