Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

азе - Намерени са 52 думи от търсенето
разединя - разединиш, мин. св. разединих, мин. прич. разединил, св. — вж. разединявам.
заземявам - заземяваш, несв. и заземя, св.; какво. Свързвам за безопасност (чрез проводник) електрически уред със земята. // същ. заземяване, ...
съобразен - съобразна, съобразно, мн. съобразни, прил. Който е в съответствие с нещо; подходящ. • Съобразно. Предлог. Съобразно с; според. Зап...
поразеник - мн. поразеници, м. Поразник.
предпазен - предпазна, предпазно, мн. предпазни, прил. Който предпазва. Предпазен колан. Предпазна мярка.
разединен - разединена, разединено, мн. разединени, прил. Който не е единен. Разединена страна. // същ. разединеност, разединеността, ж.
безизразен - безизразна, безизразно, мн. безизразни.Който нищо не изразява, който няма израз. Безизразни очи.// същ. безизразност, безизразност...
безобразен - безобразна, безобразно, мн. безобразни.1. Който е крайно некрасив. Безобразна дреха.2. Който предизвиква неодобрение, възмущение.
женомразец - мн. женомразци, м. Мъж, който мрази жените.
поразеница - мн. поразеници, ж. Разг. Поразница.
преизказен - преизказна, преизказно, мн. преизказни, прил. Спец. В граматиката — който се отнася до преизказване. Преизказни глаголни форми. Пр...
газообразен - газообразна, газообразно, мн. газообразни, прил.Въздухообразен. Газообразно състояние.
дъгообразен - дъгообразна, дъгообразно, мн. дъгообразни, прил. Който е с форма на дъга (в 1 знач.).
еднообразен - еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил. Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Едноо...
змиеобразен - змиеобразна, змиеобразно, мн. змиеобразни, прил. Змиевиден. // нареч. змиеобразно. Движи се змиеобразно.
несъобразен - несъобразена, несъобразено, мн. несъобразени, прил. Който не е съобразен с нещо, несъгласуван. Движение с несъобразена скорост. //...
разединение - мн. разединения, ср. Разединяване.
разединявам - разединяваш, несв. и разединя, св.; какво/кого. Нарушавам единството; разделям.
своеобразен - своеобразна, своеобразно, мн. своеобразни, прил. 1. Който се различава от другите; оригинален. Своеобразен човек. 2. Който по каче...
фразеология - само ед. 1. Спец. Дял от езикознанието — наука за фразеологизмите, както и съвкупността от всички фразеологизми в един език. Научн...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: