Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

аже - Намерени са 42 думи от търсенето
менажерия - мн. менажерии, ж. 1. Сбирка от редки птици и животни, показвани пред публика или дресирани за участие в представления. 2. Прен. Пр...
нажежавам - нажежаваш, несв. и нажежа, св.; какво. Правя нещо да стане горещо, нагрявам до зачервяване. — нажежавам се/ нажежа се. 1. Ставам г...
отражение - мн. отражения, ср. 1. Образ на предмет в гладка, огледална повърхност. Видя отражението си в реката. 2. Връщане на звуков или свет...
пораженец - мн. пораженци, м. Човек, който извършва пораженска дейност.
поражение - мн. поражения, ср. 1. Неуспех, несполука във война или в някакво състезание. Не познавам поражение. Претърпявам поражение. 2. Обик...
блаженство - само ед.Пълно щастие, задоволство, наслада. Това ме изпълва с блаженство.
възражение - мн. възражения, ср.Довод, мнение против; несъгласие. Има ли възражения? Направих писмено възражение.
неуважение - мн. неуважения, ср. Липса на уважение; пренебрежение, непочтителност.
подражение - само ед. Подражаване.
пораженски - пораженска, пораженско, мн. пора-женски, прил. Който има за цел пораженство.
прокаженик - мн. прокаженици, м. Човек, болен от проказа.
блаженствам - блаженстваш, несв.Намирам се в блаженство, изпитвам блаженство.
въображение - само ед.Способност за изграждане на мислени представи, образи; фантазия. Богато въображение. Творческо въображение. Това съществув...
съображение - мн. съображения, ср. Нещо, което се взема под внимание; предварително обмислена идея. До последния момент не се знаеше кога ще тръ...
изображение - мн. изображения, ср. 1. Огледално отражение на образ. Видя изображението си в огледалото. 2. Художествено пресътворен образ, събит...
немаловажен - немаловажна, немаловажно, мн. немаловажни, прил. Който не е маловажен; важен, съществен, значим. Немаловажен факт.
пораженство - само ед. Състояние, при което колективът е разединен и лесно може да бъде победен, пречупен; примирение.
прокаженица - мн. прокаженици, ж. Жена прокаженик.
полесражение - мн. полесражения, ср. 1. Обикн. ед. Място, на което се води сражение; бойно поле. 2. Прен. Място на ожесточени спорове, дискусии.
преображение - мн. преображения, ср. 1. Промяна на образа, на външния вид. 2. Християнски празник — 6 август.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: