Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

агон - Намерени са 15 думи от търсенето
вагон - мн. вагони, (два) вагона.Една от колите на влак за превоз на пътници и товари по релсов път.// прил. вагонен.
нагон - само ед. Вроден инстинкт, свързан с размножаването и опазването на животинските видове.
пагон - мн. пагони, (два) пагона, м. 1. Отличителен знак, който се поставя върху раменете на военна или друга униформена дреха, като показ...
агония - мн. агонии.Предсмъртно състояние на организма; предсмъртни страдания, мъки.
махагон - само ед. Вечнозелено тропическо дърво със здрава червеникава дървесина, от която се изработват мебели. // прил. махагонов, махагон...
арагонит - (фр. aragonite по Арагон - област в Испания + -ит)Минер. Кристална разновидност на калциев карбонат с ромбични кристали.
вагон-ли - само ед.Спален вагон.
диагонал - мн. диагонали, (два) диагонала, м. Спец. В геометрията — отсечка, която съединява върховете на два ъгъла, които не са прилежащи къ...
пентагон - мн. пентагони, (два) пентагона, м. 1. Петоъгълник. 2. Само ед. Министерство на военните работи в САЩ, чиято сграда има форма на пе...
вагонетка - мн. вагонетки.Малък открит вагон за превоз на товати и материали, който се движи по релси или по опънато във въздуха метално въже.
агонизирам - агонизираш.В агония съм.
антагонист - (фр. antagoniste от гр. antagonistes 'съперник')1. Книж. Непримирим противник, враг.2. Анат. Органи или вещества с проти...
антагонизъм - мн. антагонизми.Непримиримо противоречие; противоборство.// прил. антагонистичен.
вагон-ресторант - мн. вагон-ресторанти, (два) вагон-ресторанта.Вагон във влак, който е направен на ресторант за пътниците.
неблагонадежден - неблагонадеждна, неблагонадеждно, мн. неблагонадеждни, прил. Който не внушава доверие. // същ. неблагонадеждност, неблагонадежднос...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: